Fenbukonazol

Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. Usvaja se tijekom 2 - 4 sata nakon prskanja. Ima snažno kurativno i dugo djelovanje. Nije otrovan pa se može rabiti i u punoj cvatnji. Karenca -  28 dana jabuke.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 114369-43-6 (neodređene stereokemije) CIPAC br.: 694

Kemijski naziv prema IUPAC-u 4-(4-klorfenil)-2-fenil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)butironitril