Etofumesat

Djelatna tvar izaziva inhibiciju sinteze lipida neophodnih u izgradnji stanične membrane i sklad u razvoju i normalnim funkcijama unutar biljke. Zemljišni kontaktni i rezidualni pripravak za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Usvaja se najvećim djelom korijenom (širokolisni) i koleoptilom (uskolisni). U kombinaciji s drugim d.t.. Fitotoksićne pojave kod visokih doza i temperatura (> 20 oC). Ne na tlima s više od 5 % humusa kao i na jakom suncu. Na lakšim tlima rabi se u nižim dozama. Sadržaj djelatne tvari se smanji za 50% u roku 245 dana od primjene.Na tretiranim površinama odmah se može sijati samo šećerna repa. Ukoliko se rabi u maksimalnim dozama pšenica se ne smije sijati ni iduće godine zbog perzistentnosti. Nakon dubokog oranja na proljeće dozvoljena je sjetva: svih ratarskih kultura, sjemenskih trava i strnih žitarica. Prije sjetve slijedeće kulture poželjno obaviti oranje na 20 cm. LD50 1200. S.O. = III. Karenca - OVP - šećerna i stočna repa i travnjaci.

Pripravak Form. Djelatne tvari Proizvodi/Distribuira
Eto 20 EC EC 20,00%
(Etofumesat)
Chromos Agro d.d. /
Chromos Agro d.d. Chromos Agro d.d.
Etosat EC 20 EC 20,00%
(Etofumesat)
H. I. Župa Eurochem /
H. I. Župa Eurochem
Kalinoron FL KS 46,50%
(Etofumesat)
Genera /
Genera Genera
Oto EC 20,00%
(Etofumesat)
Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Beetup extra EC 9,40%
(Etofumesat) 9,70%
(Fenmedifam)
United Phosphorus /
Pinus Agro d.o.o.
Betanal tandem New SC 19,00%
(Etofumesat) 20,00%
(Fenmedifam)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Kemifam Duo EC 9,40%
(Etofumesat) 9,70%
(Fenmedifam)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Beetup trio EC 6,14%
(Desmedifam) 5,97%
(Etofumesat) 6,14%
(Fenmedifam)
United Phosphorus /
AgroChem Maks
Betha plus EC 6,00%
(Etofumesat) 6,00%
(Fenmedifam) 6,00%
(Desmedifam)
Chromos Agro d.d. /
Chromos Agro d.d. Chromos Agro d.d.
Fedeto Plus EC 6,00%
(Desmedifam) 6,00%
(Etofumesat) 6,00%
(Fenmedifam)
Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Inter Plus EC 6,00%
(Etofumesat)
Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Kalinofam PRO FL SC 6,00%
(Desmedifam) 6,00%
(Etofumesat) 6,00%
(Fenmedifam)
Genera /
Genera Genera
Kemifam Pro FL SC 6,00%
(Etofumesat) 6,00%
(Fenmedifam) 6,00%
(Desmedifam)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Betanal expert EC 7,10%
(Desmedifam) 11,20%
(Etofumesat) 9,10%
(Fenmedifam)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Betanal progres OF EC 7,10%
(Desmedifam) 11,20%
(Etofumesat) 9,10%
(Fenmedifam)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Betha OF EC 7,10%
(Desmedifam) 11,20%
(Etofumesat) 9,10%
(Fenmedifam)
Chromos Agro d.d. /
Chromos Agro d.d. Chromos Agro d.d.
Fedeto OF EC 7,10%
(Desmedifam) 11,20%
(Etofumesat) 9,10%
(Fenmedifam)
Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Inter OFF EC 7,10%
(Desmedifam) 11,20%
(Etofumesat) 9,10%
(Fenmedifam)
Aliachem /
AgroChem Maks
Kemiron Flow SC 46,50%
(Etofumesat)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Nortron EC 20,00%
(Etofumesat)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Kalinofam Oleo F EW 11,20%
(Etofumesat) 7,10%
(Desmedifam) 9,10%
(Fenmedifam)
Genera /
Genera Genera
Oblix 500 EC 50,00%
(Etofumesat)
Agrichem B.V. /
AgroChem Maks
Betanal Maxx Pro OD 7,50%
(Etofumesat) 4,70%
(Desmedifam) 6,00%
(Fenmedifam) 2,70%
(Lenacil)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Ethofol 500 SC SC 50,00%
(Etofumesat)
United Phosphorus /
AgroChem Maks Orchem d.o.o.
Magic Tandem SC 19,00%
(Etofumesat) 20,00%
(Fenamidon)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Belvedere extra SE 20,00%
(Etofumesat) 5,00%
(Desmedifam) 15,00%
(Fenmedifam)
Adama Irvita N.V. /
Danon d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 26225-79-6 CIPAC br. 223 2002/37/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (±)-2-etoksi-2,3-dihidro-3,3- dimetilbenzofuran-5-ilmetansulfonat

Čistoća 960 g/kg

Stupanje na snagu 01.03.2003

Prestanak uvrštenja 28.02.2013

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci iz izvješća o ponovnoj ocjeni za etofumesat, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 26. veljače 2002. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna tvar primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima te primijeniti mjere za smanjenje rizika, prema potrebi.