Etofumesat

Djelatna tvar izaziva inhibiciju sinteze lipida neophodnih u izgradnji stanične membrane i sklad u razvoju i normalnim funkcijama unutar biljke. Zemljišni kontaktni i rezidualni pripravak za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Usvaja se najvećim djelom korijenom (širokolisni) i koleoptilom (uskolisni). U kombinaciji s drugim d.t.. Fitotoksićne pojave kod visokih doza i temperatura (> 20 oC). Ne na tlima s više od 5 % humusa kao i na jakom suncu. Na lakšim tlima rabi se u nižim dozama. Sadržaj djelatne tvari se smanji za 50% u roku 245 dana od primjene.Na tretiranim površinama odmah se može sijati samo šećerna repa. Ukoliko se rabi u maksimalnim dozama pšenica se ne smije sijati ni iduće godine zbog perzistentnosti. Nakon dubokog oranja na proljeće dozvoljena je sjetva: svih ratarskih kultura, sjemenskih trava i strnih žitarica. Prije sjetve slijedeće kulture poželjno obaviti oranje na 20 cm. LD50 1200. S.O. = III. Karenca - OVP - šećerna i stočna repa i travnjaci.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Eto 20 EC EC Etofumesat Chromos Agro d.d. /
Chromos Agro d.d. Chromos Agro d.d.
Etosat EC 20 EC Etofumesat H. I. Župa Eurochem /
H. I. Župa Eurochem
Kalinoron FL KS Etofumesat Genera /
Genera Genera
Oto EC Etofumesat Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Beetup extra EC Etofumesat + Fenmedifam United Phosphorus /
Pinus Agro d.o.o.
Betanal tandem New SC Etofumesat + Fenmedifam Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Kemifam Duo EC Etofumesat + Fenmedifam Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Beetup trio EC Desmedifam + Etofumesat + Fenmedifam United Phosphorus /
AgroChem Maks
Betha plus EC Etofumesat + Fenmedifam + Desmedifam Chromos Agro d.d. /
Chromos Agro d.d. Chromos Agro d.d.
Fedeto Plus EC Desmedifam + Etofumesat + Fenmedifam Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Inter Plus EC Etofumesat Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Kalinofam PRO FL SC Desmedifam + Etofumesat + Fenmedifam Genera /
Genera Genera
Kemifam Pro FL SC Etofumesat + Fenmedifam + Desmedifam Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Betanal expert EC Desmedifam + Etofumesat + Fenmedifam Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Betanal progres OF EC Desmedifam + Etofumesat + Fenmedifam Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Betha OF EC Desmedifam + Etofumesat + Fenmedifam Chromos Agro d.d. /
Chromos Agro d.d. Chromos Agro d.d.
Fedeto OF EC Desmedifam + Etofumesat + Fenmedifam Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Inter OFF EC Desmedifam + Etofumesat + Fenmedifam Aliachem /
AgroChem Maks
Kemiron Flow SC Etofumesat Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Nortron EC Etofumesat Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Kalinofam Oleo F EW Etofumesat + Desmedifam + Fenmedifam Genera /
Genera Genera
Oblix 500 EC Etofumesat Agrichem B.V. /
AgroChem Maks
Betanal Maxx Pro OD Etofumesat + Desmedifam + Fenmedifam + Lenacil Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Ethofol 500 SC SC Etofumesat United Phosphorus /
AgroChem Maks Orchem d.o.o.
Magic Tandem SC Etofumesat + Fenamidon Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Nortron Super SC Etofumesat Bayer d.o.o. /
Bayer Srbija Bayer d.o.o.
Belvedere extra SE Etofumesat + Desmedifam + Fenmedifam Adama Irvita N.V. /
Danon d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 26225-79-6 CIPAC br. 223 2002/37/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (±)-2-etoksi-2,3-dihidro-3,3- dimetilbenzofuran-5-ilmetansulfonat

Čistoća 960 g/kg

Stupanje na snagu 01.03.2003

Prestanak uvrštenja 28.02.2013

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci iz izvješća o ponovnoj ocjeni za etofumesat, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 26. veljače 2002. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna tvar primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima te primijeniti mjere za smanjenje rizika, prema potrebi.