Dimetomorf

Sistemik za suzbijanje plamenjače vinove loze, krumpira i salatnog krastavca. LD50 2000. S.O. = III.
Karenca: 14 krumpir, salatni krastavac, 28 dana duha, 35 dana vinova loza(stolne sorte) i 42 vinova loza (vinske sorte).

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 110488-70-5 CIPAC br.: 483 2007/25/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (E,Z)-4-[3-(4-klorfenil)-3-(3,4 dimetoksifenil)akriloil]morfolin

Čistoća ≥ 965 g/kg

Stupanje na snagu 01.10.2007

Prestanak uvrštenja 30.09.2017

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao fungicid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za dimetomorf, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 24. studenog 2006.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

  • sigurnost primjenitelja i radnika. Uvjeti uporabe moraju propisivati primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava;
  • na zaštitu ptica, sisavaca i vodenih organizama.

Uvjeti za registraciju trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.