Diklobenil

Djelatna tvar izaziva inhibiciju sinteze celuloze. Granulirani zemljišni herbicidni pripravak kontaktnog djelovanja. U kontaktu s vlagom u tlu oslobađa se d.t. i veže na čestice tla. Parama uništava meristem i sprječava nicanje korova. Upotrebljava se u: nasadima jabuka, krušaka, bresaka; vinogradima; nasadima crvenog i crnog ribiza te malina; nasadima košaračke vrbe; rasadnicima hrasta lužnjaka i na nepoljoprivrednim površinama (pruge, putovi, staze, parkirališta, groblja, industrijski objekti i sl.). Primjenjuje se rano u proljeće na ne smrznuto tlo, prije intenzivnog bubrenja pupova i nicanja korova. Pri jačoj zakorovljenosti primjenjuje se širom. LD50 3160. S.O. = III. K – OVP.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Casoron G G Diklobenil Chemtura Europe d.o.o. /
Florel d.o.o.