Dikamba

Djelatna tvar izaziva poremetnju ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i dijeljene stanice, sintezu bjelanjčevina i disanje. Translokacijski pripravak za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u žitaricama, kukuruzu (od 3 - 5 listova) i na strništima. Širokog spektra. Posebno učinkovit na slak. Preko lista se premješta u sve dijelove biljke. Većinom prisutan u složenim pripravcima. Na korovima se javljaju deformacije dijelova ili cijele biljke (uvijanja) i nakon desetak dana dolazi do odumiranja. LD50 1040-2900. S.O. = III. Karenca – 70 kukuruz za silažu; OVP za kukuruz za zrno. Tretirani korovi ne smiju se koristiti za ishranu domaćih životinja.

Pripravak Form. Djelatne tvari Proizvodi/Distribuira
Banvel 480 S SL 48,00%
(Dikamba)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o. AGROBEKETINCI D.O.O.
Damba 70 SG SG 70,00%
(Dikamba)
Diachem /
AM Agro AMI Agrolinz Melamine International
Digal 480 SL SL 48,00%
(Dikamba)
Schirm AG /
Sigal
Diphar SL 48,00%
(Dikamba)
Agriphar /
AgroChem Maks
Faraon SL 48,00%
(Dikamba)
Sharda Cropchem Limited /
Genera Genera
Motikan SL 48,00%
(Dikamba)
Stockton d.o.o. /
Stockton d.o.o. Euroazijski pesticidi d.o.o.
Palacid 480 SL 48,00%
(Dikamba)
Pinus TKI /
Pinus Agro d.o.o.
Samba SL 48,00%
(Dikamba)
Sharda Cropchem Limited /
Herbos d.d.
Solar 48 SL 48,00%
(Dikamba)
Detia Degesch /
Florel d.o.o.
Arrat WG 25,00%
(Tritosulfuron) 50,00%
(Dikamba)
BASF /
Chromos Agro d.d. BASF Chromos Agro d.d.
Cambio SL 9,00%
(Dikamba) 32,00%
(Bentazon)
BASF /
Chromos Agro d.d. BASF Chromos Agro d.d.
Casper 55 WG WG 5,00%
(Prosulfuron) 50,00%
(Dikamba)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Lintur 70 WG WG 4,10%
(Triasulfuron) 65,90%
(Dikamba)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Motivell Extra Pack EC 4,00%
(Nikosulfuron) 9,00%
(Dikamba) 32,00%
(Bentazon)
BASF /
BASF
Sorgum turbo pack WDG 25,00%
(Rimsulfuron) 48,00%
(Dikamba)
Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Task 64 WG WG 3,20%
(Rimsulfuron) 60,80%
(Dikamba)
Du Pont /
AgroChem Maks
Tratin eliminator M EC 5,96%
(Dikamba)
Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Tratin eliminator K 46% EC 16,00%
(Dikamba) 30,00%
(MCPA)
Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Tratin eliminator K 1% EC 1,60%
(Dikamba) 0,30%
(MCPA)
Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Kolo 480 S SL 48,00%
(Dikamba)
Sharda Cropchem Limited /
Chromos Agro d.d. Chromos Agro d.d.
Herbopak zaštita travnjaka (Tratin eliminator K 1%+Herbocid 2%+Mogeton) EC 1,60%
(Dikamba) 3,00%
(MCPA) 9,60%
(Glifosat) 25,00%
(Kvinoklamin)
Herbos d.d. /
Herbos d.d. Davor Batas
Dicamba 480 SL SL 48,00%
(Dikamba)
Sinochem /
AgroChem Maks
Principal plus 66.5 WG WG 2,30%
(Rimsulfuron) 9,20%
(Nikosulfuron) 55,00%
(Dikamba)
Du Pont /
AgroChem Maks
Dicopur Top 464 SL SL 34,40%
(2,4 – D) 12,00%
(Dikamba)
Nufarm /
Orchem d.o.o.
Dimbo 480 SL SL 48,00%
(Dikamba)
Gaytan Agrochem S.L. /
Agro Trn d.o.o. Orchem d.o.o.
Callam SL 12,50%
(Tritosulfuron) 60,00%
(Dikamba)
BASF /
BASF
Oceal SG 70,00%
(Dikamba)
Rotam, Hong Kong /
Mantis, Novi Sad
Kalimba SL 48,00%
(Dikamba)
Arysta LifeScience Corp. /
Spandis DF 4,00%
(Prosulfuron) 10,00%
(Nikosulfuron) 40,00%
(Dikamba)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Nikita WG 15,00%
(Mezotrion) 10,00%
(Nikosulfuron) 31,25%
(Dikamba)
Adama Agricultural Solutions Limited /
Danon d.o.o.
Mural WG 48,00%
(Dikamba)
Galenika Fitofarmacija /
Galenika Fitofarmacija
Dicash SL 48,00%
(Dikamba)
Sharda Cropchem Limited /
Euroazijski pesticidi d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 1918-00-9 CIPAC br.: 85 2008/69/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 3,6-diklor-2-metoksibenzojeva kiselina

Čistoća ≥ 850 g/kg

Stupanje na snagu 01.01.2009

Prestanak uvrštenja 31.12.2018

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao herbicid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za dikambu, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja.