Dikamba

Djelatna tvar izaziva poremetnju ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i dijeljene stanice, sintezu bjelanjčevina i disanje. Translokacijski pripravak za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u žitaricama, kukuruzu (od 3 - 5 listova) i na strništima. Širokog spektra. Posebno učinkovit na slak. Preko lista se premješta u sve dijelove biljke. Većinom prisutan u složenim pripravcima. Na korovima se javljaju deformacije dijelova ili cijele biljke (uvijanja) i nakon desetak dana dolazi do odumiranja. LD50 1040-2900. S.O. = III. Karenca – 70 kukuruz za silažu; OVP za kukuruz za zrno. Tretirani korovi ne smiju se koristiti za ishranu domaćih životinja.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Banvel 480 S SL Dikamba Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o. AGROBEKETINCI D.O.O.
Damba 70 SG SG Dikamba Diachem /
AM Agro AMI Agrolinz Melamine International
Digal 480 SL SL Dikamba Schirm AG /
Sigal
Diphar SL Dikamba Agriphar /
AgroChem Maks
Faraon SL Dikamba Sharda Cropchem Limited /
Genera Genera
Motikan SL Dikamba Stockton d.o.o. /
Stockton d.o.o. Euroazijski pesticidi d.o.o.
Palacid 480 SL Dikamba Pinus TKI /
Pinus Agro d.o.o.
Samba SL Dikamba Sharda Cropchem Limited /
Herbos d.d.
Solar 48 SL Dikamba Detia Degesch /
Florel d.o.o.
Arrat WG Tritosulfuron + Dikamba BASF /
Chromos Agro d.d. BASF Chromos Agro d.d.
Cambio SL Dikamba + Bentazon + BASF /
Chromos Agro d.d. BASF Chromos Agro d.d.
Casper 55 WG WG Prosulfuron + Dikamba Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Lintur 70 WG WG Triasulfuron + Dikamba Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Motivell Extra Pack EC Nikosulfuron + Dikamba + Bentazon BASF /
BASF
Sorgum turbo pack WDG Rimsulfuron + Dikamba Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Task 64 WG WG Rimsulfuron + Dikamba Du Pont /
AgroChem Maks
Tratin eliminator M EC Dikamba Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Tratin eliminator K 46% EC Dikamba + MCPA Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Tratin eliminator K 1% EC Dikamba + MCPA Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Kolo 480 S SL Dikamba Sharda Cropchem Limited /
Chromos Agro d.d. Chromos Agro d.d. Euroazijski pesticidi d.o.o.
Herbopak zaštita travnjaka (Tratin eliminator K 1%+Herbocid 2%+Mogeton) EC Dikamba + MCPA + Glifosat + Kvinoklamin Herbos d.d. /
Herbos d.d. Davor Batas
Dicamba 480 SL SL Dikamba Sinochem /
AgroChem Maks
Principal plus 66.5 WG WG Rimsulfuron + Nikosulfuron + Dikamba Du Pont /
AgroChem Maks
Dicopur Top 464 SL SL 2,4 – D + Dikamba + Nufarm /
Orchem d.o.o.
Dimbo 480 SL SL Dikamba Gaytan Agrochem S.L. /
Agro Trn d.o.o. Orchem d.o.o.
Callam SL Tritosulfuron + Dikamba BASF /
BASF
Oceal SG Dikamba Rotam, Hong Kong /
Mantis, Novi Sad
Kalimba SL Dikamba Arysta LifeScience Corp. /
Spandis DF Prosulfuron + Nikosulfuron + Dikamba Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Nikita WG Mezotrion + Nikosulfuron + Dikamba Adama Agricultural Solutions Limited /
Danon d.o.o.
Mural WG Dikamba Galenika Fitofarmacija /
Galenika Fitofarmacija
Dicash SL Dikamba Sharda Cropchem Limited /
Euroazijski pesticidi d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 1918-00-9 CIPAC br.: 85 2008/69/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 3,6-diklor-2-metoksibenzojeva kiselina

Čistoća ≥ 850 g/kg

Stupanje na snagu 01.01.2009

Prestanak uvrštenja 31.12.2018

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao herbicid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za dikambu, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja.