Diflufenikan

Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima fiton desaturaze (PDS) odgovornog za sintezu karotenoida. Selektivni pripravak kontaktnog i rezidualnog djelovanja, namijenjen suzbijanju širokolisnih i nekih uskolisnih korova u pšenici i ječmu. Može se rabiti poslije sjetve a prije nicanja ili u postu od 2- 3 lista do konca busanja. D.t. se zadržava na površini tla tvoreći nevidljivi herbicidni film koji uništava klijance korova u nicanju. Na sjemenu koje se u vrijeme prskanja nalazi na površini listovi klijanaca prolazno mijenjaju boju u bijelu ili crvenu. Najčešće u kombinaciji s drugim d.t.. Sadržaj djelatne tvari se smanji za 50 % u roku 157 dana od primjene. Na tretiranoj površini, prije sjetve postrnih usjeva kao što su: kukuruz, krumpir, kupusnjače i druge, obavezno orati na 25 cm. S.O. = III. LD50 2000. Karenca – OVP.