Diflubenzuron

Inhibitor hitinaze i stvaranja hitina neophodnog za presvlačenje ličinki. Perzistentan u okolini. Koristi se protivgusjenica gubara, borovog četnjaka, dudovca, kestenovog moljca minera, jabučnog savijača, kruškine buhe, lisnih sovica, kupusara i drugih. LD50 2100. S.O. = III (iznad 5 %). Karenca: 21 dan jabuke, kruške i šumske plodine;

Pripravak Form. Djelatne tvari Proizvodi/Distribuira
Dimilin SC 48 SC 48,00%
(Diflubenzuron)
Chemtura Europe d.o.o. /
Florel d.o.o.