Difenkonazol

Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. Sistemik za suzbijanje krastavosti i pepelnice jabuke. LD50 1453. S.O. = III. Karenca: 42- dana pšenica, 35 dana jabuka i lišće šećerne repe, 21 korijen šećerne repe.

Pripravak Form. Djelatne tvari Proizvodi/Distribuira
Cros EC 25,00%
(Difenkonazol)
Sharda Cropchem Limited /
Herbos d.d.
Difcor EC 25,00%
(Difenkonazol)
Globalchem /
AgroChem Maks
Score 250 EC EC 25,00%
(Difenkonazol)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Scissor EC 25,00%
(Difenkonazol)
GAT /
Vitalis
Rias 300 EC EC 15,00%
(Propikonazol) 15,00%
(Difenkonazol)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Cerkobal WP 15,00%
(Propikonazol) 15,00%
(Difenkonazol)
Sinochem /
AgroChem Maks
Dividend 030 FS KSj 3,00%
(Difenkonazol)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Maxim Extra 050 FS KSj 2,50%
(Fludioksonil) 2,50%
(Difenkonazol)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Ortiva Top SC 20,00%
(Azoksistrobin) 12,50%
(Difenkonazol)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Argo EC 25,00%
(Difenkonazol)
Sharda Cropchem Limited /
Euroazijski pesticidi d.o.o. Chromos Agro d.d. Chromos Agro d.d.
Dynali DC 6,00%
(Difenkonazol) 3,00%
(Ciflufenamid)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Difo 25% EC EC 25,00%
(Difenkonazol)
Sharda Cropchem Limited /
Euroazijski pesticidi d.o.o.
Magnello SC 10,00%
(Difenkonazol) 25,00%
(Tebukonazol)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Maxim Top SC 26,25%
(Tiametoksam) 2,50%
(Fludioksonil) 2,50%
(Difenkonazol)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Amistar Gold SC 12,50%
(Azoksistrobin) 12,50%
(Difenkonazol)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Difure Pro EC 15,00%
(Propikonazol) 15,00%
(Difenkonazol)
Globalchem /
Orchem d.o.o.