Desmedifam

Djelatna tvar izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvena svim zelenim biljkama kojim svjetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Kontaktnog djelovanja. Učinkovita na korove iz fam. Amaranthaceae i veliki broj drugih širokolisnih korova. Ukoliko je šećerna repa u fazi kotiledona primijenjene količine pripravaka ne smiju biti veće od 1,0 l/ha. Prvi tretman protiv korova se obavlja kada je većina korova u fazi kotiledona uz uvjet da repa ima dva prava lista, ali se to u praksi često provodi i znatno ranije. Nakon 5-10 dana tretman se ponavlja kada je većina korova u fazi kotiledona. LD50 > 5000. S.O. = III. Karenca – 91 šećerna i stočna repa.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Beetup compact EC Desmedifam + Fenmedifam United Phosphorus /
AgroChem Maks
Betha CA EC Desmedifam + Fenmedifam Chromos Agro d.d. /
Chromos Agro d.d. Chromos Agro d.d.
Fedeto D EC Desmedifam + Fenmedifam Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Kalinofam S EC Desmedifam + Fenmedifam Genera /
Genera Genera
Betanal AM 11 New EC Desmedifam + Fenmedifam Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Beetup trio EC Desmedifam + Etofumesat + Fenmedifam United Phosphorus /
AgroChem Maks
Fedeto Plus EC Desmedifam + Etofumesat + Fenmedifam Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Kalinofam PRO FL SC Desmedifam + Etofumesat + Fenmedifam Genera /
Genera Genera
Betanal expert EC Desmedifam + Etofumesat + Fenmedifam Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Betanal progres OF EC Desmedifam + Etofumesat + Fenmedifam Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Betha OF EC Desmedifam + Etofumesat + Fenmedifam Chromos Agro d.d. /
Chromos Agro d.d. Chromos Agro d.d.
Fedeto OF EC Desmedifam + Etofumesat + Fenmedifam Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Inter OFF EC Desmedifam + Etofumesat + Fenmedifam Aliachem /
AgroChem Maks
Betha plus EC Etofumesat + Fenmedifam + Desmedifam Chromos Agro d.d. /
Chromos Agro d.d. Chromos Agro d.d.
Kemifam Pro FL SC Etofumesat + Fenmedifam + Desmedifam Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Kemifam S EC Desmedifam + Fenmedifam Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Kalinofam Oleo F EW Etofumesat + Desmedifam + Fenmedifam Genera /
Genera Genera
Betanal Maxx Pro OD Etofumesat + Desmedifam + Fenmedifam + Lenacil Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Beetup compact SC SC Desmedifam + Fenmedifam UPL Europe Ltd. /
Orchem d.o.o.
Belvedere extra SE Etofumesat + Desmedifam + Fenmedifam Adama Irvita N.V. /
Danon d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 13684-56-5 CIPAC br. 477 2004/58/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u Etil 3’-fenilkarbamoiloksikarbanilat etil 3-fenilkarbamoiloksifenilkarbamat

Čistoća Min. 970 g/kg

Stupanje na snagu 01.03.2005

Prestanak uvrštenja 28.02.2015

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za desmedifam, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 13. veljače 2004. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na zaštitu vodenih organizama i gujavica. Prema potrebi trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.