Dazomet

Ne raditi na previsokim temperaturama jer je tada oslobađanje aktivnog plina prebrzo, a dezinfekcija nepotpuna. Optimalna temperatura tla za primjenu je 10 - 15 oC. Tlo treba dobro usitniti nekoliko dana prije dezinfekcije. Nakon rasipanja sredstvo odmah unijeti u tlo na dubinu od 5 - 25 cm. Održavati vlažnost tla u narednih pet dana. Nakon dezinfekcije obavezno prozračiti tlo prije sjetve ili sadnje. S.O.= III.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Basamid granulat G Dazomet Kanesho Soil Treatment /
Orchem d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 533-74-4 CIPAC br.: 146

Kemijski naziv prema IUPAC-u 3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazinan-2-tion; tetrahdro-3,5-dimetl-1,3,5-tiadiazin-2-tion