Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Ciprodinil

Fungicid sa preventivnim i kurativnim djelovanjem na krastavost. Učinkovit i na pepelnicu i moniliju. Treba ga primijeniti od faze mišjih uši do kraja cvjetanja. Djelotvoran i na niskim temperaturama a dva sata nakon prskanja prisutan sav u biljci i nema opasnosti od ispiranja d.t. Prikladan integralnim programima zaštite bilja. LD50 > 2000. S.O.-III. (Chorus 75) K-35 dana jabuke, 21 dan vinova loza, 14 dana za višnje.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 121522-61-2 CIPAC br. 511 2006/64/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (4-ciklopropil-6-metil-pirimidin-2-il)-fenil-amin

Čistoća ≥ 980 g/kg

Stupanje na snagu 01.05.2007

Prestanak uvrštenja 30.04.2017

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao fungicid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za ciprodinil, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 4. travnja 2006.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na sigurnost primjenitelja i osigurati da uvjeti uporabe propisuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava,
  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu ptica, sisavaca i vodenih organizama.

Uvjeti za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone. Potrebno je zatražiti podnošenje dodatnih studija koje potvrđuju procjenu rizika za ptice i sisavce te moguću prisutnost ostataka metabolita CGA 304075 u hrani životinjskog podrijekla. Mora se osigurati da podnositelji zahtjeva na čiji je zahtjev ciprodinil uvršten na Aneks I Direktive 91/414/EEC dostave takve studije Komisiji u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Direktive*.