Cipermetrin

Cipermetrin je smjesa svih izomera. Koristi se za suzbijanje jabučnog i breskvinog savijača , kruškine buhe, lisnih ušiju, grozdovih moljaca, lisnih i sovica pozemljuša, repičinog sjajnika, štitastog moljca i drugih. LD50 82 - 250. S.O. iznad 20 % = II, inače III. Na istoj površini smije se koristiti najviše dva puta godišnje.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 52315-07-8 CIPAC br. 332 2005/53/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (RS)-α-cijano3fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorvinil)-2,2-dimetilciklopropan karboksilat(4 para izomera: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4)

Čistoća 900 g/kg

Stupanje na snagu 01.03.2006

Prestanak uvrštenja 28.02.2016

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao insekticid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za cipermetrin, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 15. veljače 2005.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu vodenih organizama, pčela i člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj skupini. Uvjeti za registraciju trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika,
  • obratiti posebnu pozornost na sigurnost primjenitelja. Uvjeti za registraciju trebaju uključivati, prema potrebi, mjere zaštite.