Cimoksanil

Kontaktna djelatna tvar translaminearne sistemičnosti. Rabi se za suzbijanje plamenjače. Samo kombinirani pripravci. Dozvoljena do 4 prskanja tijekom vegetacije. LD50 1450. S.O. = III. Karenca: 21 dan vinova loza (stolne sorte), 42 dana vinske sorte.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 57966-95-7 CIPAC br. 419 2008/125/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 1-[(E/Z)-2-cijano-2-metoksiiminoacetil]-3-etilurea

Čistoća ≥ 970 g/kg

Stupanje na snagu 01.09.2009

Prestanak uvrštenja 31.08.2019

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao fungicid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za cimoksanil, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 28. listopada 2008. godine.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

  • sigurnost primjenitelja i radnika i osigurati da uvjeti uporabe propisuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava,
  • zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna tvar primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima,
  • zaštitu vodenih organizama i osigurati da uvjeti za registraciju uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.