Cikloksidim

Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima ACCase odgovornog za sintezu lipida neophodnog u izgradnji staničnih membrana i to isključivu u trava. Stanične membrane određuju što može ući ili izići iz stanice. Ne suzbija Poa annua. U krumpiru ne koristiti u miksu s drugim pripravcima . Pripravak za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u svim širokolisnim usjevima. U nas ima dozvolu u: šećernoj i stočnoj repi, soji, suncokretu, krumpiru, uljanoj repici, povrću, vinogradima i voćnjacima. Djelatna tvar translocira kroz cijelu biljku i zaustavlja rast meristemskog tkiva. Za tri tjedna korovne biljke potpuno propadaju. Povoljni uvjeti za rast biljke tj. toplo i vlažno vrijeme ubrzavaju herbicidni učinak. Jednogodišnje trave trebaju imati od 3 do 5 listova (do konca busanja), a višegodišnje trave trebaju u vrijeme prskanja biti 10 - 15 cm visine s izuzetkom sirka iz rizoma koji treba biti od 20 - 40 cm. Već dva sata nakon primjene u cijelosti je u biljci i nema opasnosti od ispiranja i smanjene učinkovitosti. Ne u kombinaciji s drugim pripravcima. LD50 3940. S.O. = III. Karenca: 14 dana salata, 21 - luk, 28 – poriluk, kupus, cvjetača, grah, mrkva špinat, tikvenjače 28 dana, 35 grašak, 56 dana krumpir, ukrasno bilje, 60 celer, 77 - šećerna repa, 42 -  vinova loza i voćke. OVP za soju, suncokret, uljanu repicu i kukuruz.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Focus Ultra EC Cikloksidim BASF /
Chromos Agro d.d. BASF Chromos Agro d.d.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 101205-02-1 CIPAC br.: 510

Kemijski naziv prema IUPAC-u (±)-2-[1-(etoksiimino)butil]-3-hidroksi-5-tian-3-ilcikloheks-2-enon