Ciflufenamid

Fungicid namijenjen za suzbijanje pepelnice vinove loze.

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC broj: 759 CAS broj: 180409-60-3

Stupanje na snagu 05.11.2014

Prestanak uvrštenja 31.12.2019