Bromoksinil

Djelatna tvar izaziva inhibiciju procesa fotosinteze, svojstvena svim zelenim biljkama kojim svjetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Fitotoksičan kada se primjenjuje s uljem i na višim temperaturama od 22 0C ili u vlažnim uvjetima. Relativno nizak LD50 ! Selektivni kontaktni pripravak za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu. Kukuruz u vrijeme primjene treba biti od 2 - 4 lista, a korovi od 4 - 6. Kompatibilan s većinom pripravaka. Ne prskati po hladnom, vjetrovitom i kišovitom vremenu. Potrebno 6 sati od tretiranja bez padalina da bi se pripravak u cijelosti usvojio. LD50 190. S.O. = II. Karenca: 63 kukuruz za zrno i silažni, ostalo OVP.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 1689-84-5 CIPAC br. 87 2004/58/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 3,5 dibrom-4-hidroksibenzonitril

Čistoća 970 g/kg

Stupanje na snagu 01.03.2005

Prestanak uvrštenja 28.02.2015

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za bromoksinil, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 13. veljače 2004. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na zaštitu ptica i divljih sisavaca, posebice ako se bromoksinil primjenjuje zimi te zaštitu vodenih organizama. Uvjeti za registraciju trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.