Benzojeva kiselina

Dezinficijens za sprječavanje prijenosa gljiva, bakterija, virusa i viroida.

Stupanje na snagu 08.07.2011

Prestanak uvrštenja 08.07.2021