Benzojeva kiselina

Dezinficijens za sprječavanje prijenosa gljiva, bakterija, virusa i viroida.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Menno Florades SL Benzojeva kiselina Menno Chemie /
Poljopromet Euro-Brod d.o.o.

Stupanje na snagu 08.07.2011

Prestanak uvrštenja 08.07.2021