Beflubutamid

Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima PDS (fiton desaturaze) i prekid u sintezi karotenoida, tvari koja štiti molekulu klorofila i čini je zelenom. Bez karotenoida opstanak klorofila (i biljke) nije moguć. Ovi herbicidi ne izazivaju razaranje već prestanak sinteze. Pripravak je namjenjen suzbijanju važnih jednogodišnjih uskolisnih i većine širokolisnih korova u strnim žitaricama. Korovi trebaju biti u feno fazi 1-3 lista kako bi se postigao optimalni herbicidni učinak. Izrazitog rezidualnog djelovanja na kasniji ponik korova. Maksimalnu dozu rabiti samo na površinama s jakom zarazom mišjim repkom. LD50 S.O. = III. Karenca – OVP.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Herbaflex SC Izoproturon + Beflubutamid Cheminova A/S /
Davor Batas