Asulam

Sistemični herbicid - inhibitor sinteze folne kiseline za suzbijanje nekih višegodišnjih širokolisnih korova.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Asulox SL Asulam Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC br. 240 CAS br. 3337-71-1