Acetoklor

Djelatna tvar izaziva zaustavljanje rasta čvora busanja trava. Selektivni pripravak u nas za suzbijanje sjemenskih travnih i pojedinih širokolisnih korova u kukuruzu. Prskanje obaviti na dobro pripremljenom i usitnjenom tlu, bez korova i krupnih čestica tlu. Za dobro djelovanje potrebno je da površina tla bude vlažna ili da poslije tretiranja padne kiša. Koristi se prije sjetve uz plitko unošenje u tlo ili poslije sjetve a prije nicanja kukuruza ili u ranom postu uz dodatak bijelog ulja. U nižim dozama koristi se na lakšim i humusom siromašnijim tlima. Radi proširenja spektra na širokolisne sjemenske korove kombinira se s drugim djelatnim tvarima (atrazin, terbutilazin, fluorokloridon…). U svijetu se rabi i u: soji, krumpiru, luku, kupusu, pamuku, šećernoj trsci te nasadima jabuka, krušaka, vinove loze, naranči i limuna. LD50 1450. S.O. = III. Karenca – kukuruz za zrno OVP; faza mliječne zriobe za silažu.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 34256-82-1 CIPAC br.: 496

Kemijski naziv prema IUPAC-u 2-klor-N-etoksimetil-6’-etilaceto-o-toluidid