6-benziladenin (BA)

Pripravak Form. Djelatne tvari Proizvodi/Distribuira
GerBA 4 LG - 0,04%
(6-benziladenin (BA))
Ugrenović d.o.o. /