• Obavijest voćarima
  • 10.07.2015. 12:00
  • Primorsko-goranska

Zaštita maslina od maslinove muhe

Obavijest Savjetodavne službe za voćare.

  • 58
  • 2
  • 0

Prema posljednjim očitanjima na kontrolnim punktovima, zabilježen je početak leta maslinove muhe (Bactrocera oleae), za sada u vrlo niskom intenzitetu.

Nastavno na obavijesti od 5. i 12. lipnja te 01. srpnja i dalje upozoravamo na napad maslininog svrdlaša (Caenorhinus cribripennis). U ekstenzivnim i tradicionalnim maslinicima u kojima do sada nisu provedene preporučene mjere zaštite, vidljive su štete u visokom postotku.

Maslinare i dalje upućujemo na redovite preglede nasada na prisutnost i aktivnost maslininog svrdlaša, posebno onih nasada koji se nalaze u blizini neodržavanih i zapuštenih maslinika, zbog mogućeg naleta štetnika s takvih površina, koje predstavljaju stalni izbor zaraze. Prema potrebi, a ovisno o do sada izvršenim mjerama zaštite, intenzitetu i vremenu pojave štetnika, u pojedinom nasadu tretiranje treba ponoviti.

Popis pripravaka je u obavijesti od 08. lipnja 2015. Primjenom raspoloživih agrotehničkih mjera pospješite razvoj ploda. Za dodatnu zaštitu pčela, insekticide primijenite u doba dana kada pčele više ne lete, a zatravljene maslinike prije aplikacije pokosite.

U maslinicima šireg područja otoka Krka, uočeno je sušenje pojedinačnih, uglavnom jednogodišnjih izboja, koje uzrokuju ličinke mušice maslinove kore (Resseliella oleisuga). Ovaj štetnik može imati 2 - 3 generacije godišnje, pa zbog sprječavanja daljnjeg širenja, preporučamo odstranjivanje napadnutih izboja do mjesta grananja, jer se ličinke nalaze ispod kore, pri bazi napadnute grančice. Napadnute izboje je potrebno iznijeti iz maslinika i uništiti. Maslinarima ostalih područja također preporučamo pregled nasada na prisutnost ovog štetnika.

Odluka Europske komisije od 21. svibnja 2015. godine, o mjerama za sprečavanje unošenja u Europsku uniju bakterije Xylella fastidiosa i širenja bakterije unutar Europske unije, izravno je primjenjiva u svim državama članicama. Zbog velikog fitosanitarnog rizika od ove karantenske bakterije, uzročnika između ostalog i brzog sušenja maslina, vrlo je važno pravovremeno otkrivanje zaraze kako bi se spriječilo njezino širenje.

Svi proizvođači maslina odnosno svaka osoba koja posumnja na zarazu ovom bakterijom, u obvezi je obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora ili Upravu kvalitete hrane i fitosanitarne politike, Sektor fitosanitarne inspekcije Ministarstva poljoprivrede.

Detaljnije informacije pročitajte ovdje.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na ovoj web adresi.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjujte u skladu s rješenjem ili dozvolom, poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedena na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Evidencija korištenja može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku, a treba sadržavati najmanje slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu zbrinite na propisani način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: [email protected]


Tagovi

Savjetodavna služba Preporuke Savjeti Maslinova muha Inspekciija Karmen Karlić Maslinin svrdlaš Zapušteni maslinici Xylella fastidiosa Agrotehničke mjere Otok Krk Mušice maslinove kore


Autorica

Sandra Špoljar

Više [+]

Autorica i upravna pravnica Sandra Špoljar dolazi iz Koprivnice, gdje je na razne načine, tradicijom i obiteljski, vezana uz poljoprivredu. Godinama je radila kao novinarka u informativnom programu HTV-a te za Plodove zemlje i Agroglas.