• Bor
  • 26.01.2013.

Važnost ishrane maslina, agruma, vinove loze, jabuka i ostalih kultura sa borom

Važnost bora kod ishrane biljaka

Foto: RGBStock
  • 1.067
  • 47
  • 0

Bor je biogeni element i vrlo je značajan za biljke. Taj mikroelement utiče na sintezu ugljikohidrata i proteina, pomaže pri klijanju polena, stimulira nastanak plodova i rast tkiva. Najveća mu je koncentracija u reproduktivnim organima (prašnicima, plodnici). Zbog njegove velike važnosti, potrebno je voditi računa o opskrbljenosti tla sa tim elementom, no, voditi i strogo računa o njegovom usvajanju u biljke i dovoljnoj opskrbljenosti biljnih organa.

S povećanjem kiselosti tla raste i topivost bornih spojeva, te se može dogoditi da kod kiselih tala nastane problem ispiranja i time većeg nedostatka tog elementa. S druge strane, na alkalnim (vapnenim) tlima, u tlima gdje je pH iznad 6, te uz suvišak kalija (K) i kalcija (Ca), nastaje blokada bora, te nastaju problemi u njegovoj apsorpciji. To je posebice izraženo na takvim tlima u sušnim godinama. Sa nedostatkom bora, izražen je smanjeni porast biljaka, sa slabim i krhkim mladicama sa nekrozama (oštećenjima) no najizražajnije su nedostaci vidljivi u znatno smanjenoj oplodnji, zametanju plodova, te nastanku deformiranih plodova sa plutastim tkivom, bez sjemenki, često neizražajnog ukusa, neharmoničnog odnosa šećera i kiselina. Jednaki se problem javlja kod zaslanjenih tala, zemljišta uz obalu, ili kod površina koje su godinama navodnjavane sa lagano boćatom vodom (dolina Neretve) gdje se nakon dugog niza godina takve agrotehnike, sada javljaju problemi. Kod maslina je posebno izražena smanjena oplodnja što se očituje u izrazito smanjenom urodu, alternativnoj rodnosti, ali i znatno smanjenoj kvaliteti plodova. Mladi listovi su vrlo često deformirani, prekruti, sa vrlo čvrstom peteljkom, a time i osjetljiviji na vjetrove. Kod vinove loze je česta pojava krupnijih i sitnijih bobica (takozvana koka i pilići) Promjene na korijenu, koje su oku nevidljive, su odumiranje korijenovih dlačica, te izrazito slab porast korijena, koji posebice može biti koban kod mladih stabala, a kao posljedica je nenapredovanje uslijed slabijeg usvajanja vode i hranjiva. Stabla opskrbljena sa dovoljno bora su znatno otpornija na sušu, visoke temperature, plodovi znatno bolje i jednoličnije dozrijevaju, zahtijevaju manje kalcija (Ca).

Sama pokretljivost bora u biljkama je slaba, što je još izražajnije u sušnim godinama, ali je primjetna i kod biljaka koje su navodnjavane, a izložene su visokim temperaturama.

Vrlo je bitno napraviti kvalitetnu analizu tla, te na taj način ustanoviti opskrbljenost, ali i odnose između pojedinih makro i mikroelemenata u tlu. Tada možemo znati šta možemo očekivati u tijeku vegetacije i eventualno reagirati. Bilo bi dobro i u vegetaciji napraviti analizu listova i plodova, gdje se točno utvrđuje koliko je biljka određenog hranjiva uspjela apsorbirati, te još sigurnije odrediti način reagiranja, tj. način i količinu dodavanja hranjiva.
Bez obzira na analizu, možemo na osnovu višegodišnjeg iskustva, izvršiti program ishrane kultura sa borom, kvalitetnim preparatima kao što su:

BOROGREEN (bor u obliku natrijevog borata, topiv u vodi: 20% bora) i
BOROGREEN L (bor u obliku borovog etanoalamina, topiv u vodi: 11% bora).

Takav visok sadržaj bora, te njegov oblik osiguravaju biljkama dovoljne količine tog elementa za njihove fiziološke potrebe, a time sprječavaju gubitke u prinosu sa znatnim poboljšanjem kvalitete.

Posebno su izraženi dobri rezultati kod folijarnog tretiranja (preko lista) gdje sa relativno malom količinom preparata, u dva do tri tretiranja, sigurno rješavamo probleme koje uzrokuje nedostatak bora.

BOROGREEN sprečava i uklanja znakove nedostataka bora koji prouzrokuju slab nastanak plodova, posebno kod maslina i vinove loze, nekroze mladica, plutaste pjege, crvene nekrotične pjege kod krumpira. Osim toga posebno je uspješan kada zbog suše dođe do nedostatka bora u tlu, te je dobar za dobro kretanje vegetacije na početku rasta.

Tablica 1: Aplikacija u tlo

Kultura
Količina
[kg/ha]
Napomena
vinova loza, maslina 2,0 - 4,0 zemljište tretiramo prije kretanja vegetacije
šećerna repa 3,0 - 4,0 pred sjetvu u zemljište
povrće 3,0 - 4,0 u tlo pred sjetvu ili presađivanje
suncokret, kukuruz 3,0 - 4,0 prije nicanja

Tablica 2: Aplikacija folijarno

Kultura
Količina
[g/100 l]
Napomena
vinova loza, maslina 100-150 folijarno - poboljšavamo oplodnju, ako tretiramo pred cvatnju
šećerna repa 150-200
prskanje preko lišća, najmanje 2x, u trenutku kada repa
ima 6-8 listova
povrće 150-200 folijarno prije cvjetanja
suncokret, kukuruz 150-200 folijarno, kada biljka ima 6-8 listova
voćke, agrumi* 150-200 folijarno, u vegetaciji osim u trenutku cvatnje.

* kod jabuke, kruške i aktinidije povećavamo opstojnost plodova u hladnjačama, ako prskamo dva tjedna prije branja.

Upozorenje:

Ako preparat upotrebljavamo kao folijarno gnojivo, moramo izbjegavati tretiranje za najtoplijih sati dana. Upotrijebiti moramo barem 200 l/ha. Prije upotrebe dobro protresti!
Skladištenje pri temperaturi +5°C, pripravak se lako kristalizira. Čuvati od pristupa djece i domaćih životinja.
Kompatibilnost: pripravak se miješa sa većinom uobičajenih fitofarmaceutskih sredstava, koji se upotrebljava u poljoprivredi. Ne smijemo ga miješati sa bordoškom juhom, bakrenim-kalcijevim oksikloridima i mineralnim uljima.
Proizvođač jamči za kvalitetu proizvoda, ali ne može garantirati njegovo pravilno korištenje.

Autor: Nenad Bižić dipl.ing.agr.

Foto: RGBStock


Izvori

Voćarstvo.net


Tagovi

Bor Kiselost tla Zemljište Mikro elementi

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Agro Bliss :)