• Holcim
  • 08.05.2018. 18:00

Pravilnom hranidbom kalcijem do sočnijih plodova

Proljeće je pravo vrijeme da pripremite vaše voćnjake, period je cijepljenja voćki i nadohranjivanja tla. Pogledajte rezultate pokusa učinkovitosti Holcim Agrocala na Idared jabuci te obavite proljetnu kalcizaciju za sočnije plodove!

Foto: Holcim
  • 2.125
  • 152
  • 0

Jabuka, kao i većina voćnih vrsta preferira duboka tla, jednoličnog profila, pjeskovito ilovastog sastava, bogata humusom i mineralnim hranivima. Najpogodnija tla za uzgoj jabuka su slabo kisela do neutralna, tla koja ne sadrže veće količine fiziološki aktivnog vapna, a još manje su pogodna jako kisela i kisela tla, slabo opskrbljena kalcijem čiji nedostatak u mesu plodova uzrokuje mnogobrojne neželjene promjene (fiziološke bolesti):

  • staklavost
  • pjegavost lenticela
  • tamnu palež kožice
  • najčešće gorku pjegavost

Kalcij jedan od najvažnijih elemenata za kakvoću plodova jabuke

Na pojavu gorke pjegavosti veliki utjecaj ima omjer kalija i kalcija, pa tako i rezultati brojnih istraživanja pokazuju da ako je taj odnos u mesu plodova ispod 30 tada gospodarskih šteta od ove bolesti nema. Ukoliko je taj omjer već i od 30, tada primjerice kod osjetljive sorte Jonagold i Idared dolazi do značajnog propadanja plodova čuvanih u ULO hladnjači već sredinom ožujka. Ako je taj omjer nakon berbe veći od 35, takva se jabuka smatra vrlo rizičnom za čuvanje u tehnološki najboljim sustavima hlađenja, prilikom čega je udio fiziološki bolesnih plodova veći od 30%.

Holcim Agrocal® (Ca+Mg) proizvodi imali su značajan utjecaj na mineralni sastav ploda, a time i na kvalitetu ploda!

Temeljem navedenog nameće se zaključak da je kalcij jedan od najvažnijih elemenata koji određuje kakvoću plodova jabuke. Njegov značaj i učinak ne možemo nadomjestiti drugim hranivima, pa je uravnotežena opskrba i gnojidba nasada jabuka kalcijem, uz kalcizaciju kiselih tala vrlo važna i zahtjevna agrotehnička mjera. Kalcij je biljkama dostupniji pri većem sadržaju humusa (3-6%), optimalnoj pH vrijednosti (6,0-7,0) i pravilnom omjeru među pojedinim hranjivim elementima (npr. P:K=1:2). Pri ukupnim godišnjim padalinama većim od 700 mm kalcij se ispire čak i do 500 kg/ha, a ispiranje može biti još veće u ovisnosti od nagiba terena, tipa tla i ako su padaline učestalije.

Pokus: učinkovitost Agrocala na Idared jabuci

U suradnji sa Agronomskim fakultetom, Zavodom za ishranu bilja u periodu od godine dana provedeno je istraživanje učinkovitosti Holcim Agrocal (Ca+Mg) proizvoda tvrtke Holcim na prinos i kvalitetu ploda jabuka sorte Idared.

cw
Slika 1 - Gorka pjegavost na netretiranoj varijanti, slika 2 - Izostanak gorke pjegavosti kod tretiranih jabuka, slika 3 - Holcim Agrocal

Rezultati kemijskih analiza pokazali su kako je u godini dana primjenom 9 t/ha Holcim Agrocal® (Ca+Mg) proizvoda ostvaren porast pH vrijednosti tla od 20,6% u sloju 0-30 cm te 20,36% u sloju 30-60 cm dubine u odnosu na početnu pH vrijednost od 4,75 i 4,42. Nije za zanemariti da su također manje količine proizvoda od 3 t/ha polučile dobre rezultate te je zabilježeno povećanje pH vrijednosti od početnih 4,55 na 5,33 (17,14%) na dubini od 0-30 cm te sa 4,48 na 4,99 (11,39%) na dubini 30-60 cm u godinu dana.

Holcim Agrocal® (Ca+Mg) proizvodi imali su značajan utjecaj na mineralni sastav ploda, a time i na kvalitetu ploda. Povećanje koncentracije kalcija u svježem mesu neoguljenog ploda u odnosu na kontrolnu varijantu iznosila je 37,3% pri manjim količinama do 92,6% pri najvećim količinama primjerenog Holcim Agrocal® (Ca+Mg) proizvoda. Povećanje koncentracije magnezija u plodu iznosilo je 18,3% pri manjim količinama do 55,7% pri najvećim količinama primjerenog Holcim Agrocal® (Ca+Mg) proizvoda.

Napravite analizu tla i obavite proljetnu kalcizaciju

Proljeće je pravo vrijeme da pripremite vaše voćnjake, period je cijepljenja voćki i nadohranjivanja tla. Rezultati provedenih istraživanja mogu poslužiti kao poticaj da napravite analizu tla i ovisno o rezultatima primijenite Holcim Agrocal proizvode u neutralizaciji štetne kiselosti tla za voćne vrste koje su osjetljive na nedostatak kalcija. 

Na web stranici možete pronaći koje su preporučene količine za provedbu kalcizacije. Vrijednosti su dobivene u suradnji sa Agronomskim fakultetom, Zavodom za ishranu bilja, a služe samo kao orijentir. Za svaki konkretan slučaj potrebno je izvršiti analizu tla.

Preporuka za proljetnu kalcizaciju: Holcim Agrocal® (Ca+Mg) terra plus i Holcim Agrocal® (Ca+Mg) prah iz razloga brže aktivacije i razgradnje u tlu.

Za više informacija o proljetnoj kalcizaciji obratite se tvrtki Holcim na jedan od niže navedenih kontakata.

Autor: Anja Jelavić dipl. ing. agr.


Tagovi

Holcim Voćnjak Jabuke Prihrana Kalcij Prinos Kalcizacija pH tla Meso plodova Pokus Agrocal


Partner