• Integrirana proizvodnja
  • 18.01.2013.

Integrirana proizvodnja voća za 2013. godinu

Voćarstvo: Tehnološke upute za integriranu proizvodnju voća za 2013. godinu

Foto: RGBStock.com
  • 1.506
  • 75
  • 0

Integrirana proizvodnja voća je sustav uzgoja koji podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera uz uvažavanje ekonomskih, ekoloških i toksikoloških čimbenika pri čemu se kod jednakog ekonomskog učinka prednost daje ekološki i toksikološki prihvatljivijim mjerama.

Cilj integrirane proizvodnje voća je proizvodnja pri kojoj se vodi računa o:

  • smanjenju onečišćenja tla, vode i zraka, odnosno čuvanju okoliša i prirodnih staništa,
  • čuvanju i poticanju plodnosti tla,
  • čuvanju i poticanju biološke raznolikosti te poticanju prirodnih mehanizama regulacije,
  • optimalnoj uporabi agrokemikalija obzirom na nutritivna i toksikološka svojstva hrane,
  • zaštiti radnika (poljoprivrednika) prilikom rukovanja sredstvima za zaštitu bilja,
  • ekonomskoj održivosti sustava proizvodnje.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavila je tehnološke upute za integriranu proizvodnju voća za 2013. godinu koje možete pogledati u nastavku teksta u pdf. formatu.

Foto: RGBStock.com


Izvori

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba


Tagovi

Voćarstvo Proizvodnja voća Integrirana proizvodnja


Partner