• Pro-eco
  • 09.06.2016. 09:00

Folijarnom prihranom do zdravije masline!

U vrijeme intenzivne vegetacije, maslina ima povećane potrebe za makro i mikro hranjivima.

Foto: Marinović Maja
  • 860
  • 40
  • 0

Redovito i pravilno gnojene masline dobro se razvijaju, otpornije su na bolesti, daju redovite i dobre prinose ploda i ulja.

U vrijeme intenzivne vegetacije, maslina ima povećane potrebe za makro i mikro hranjivima. Uz osnovnu gnojidbu, potrebna hranjiva možemo osigurati putem navodnjavanja, a kada to nije moguće, primjenjuje se folijarna gnojidba, koja uvijek postiže dobre rezultate. Folijarna gnojidba neophodna je u maslinicima koji nemaju navodnjavanje i gdje je u sušnom razdoblju, uslijed velikog nedostatka vlage u tlu, onemogućeno usvajanje hranjiva putem korijena.

Maslinik

Zašto je folijarna gnojidba idealno rješenje za maslinu?

Prednost folijarne prihrane je mogućnost tretiranja u vrijeme kada korijen sadnice miruje, a gnojidba preko korijena nema učinka. Jedna od glavnih karakteristika je i brzo djelovanje na primarni metabolizam biljke, a najučinkovitija su organska folijarna gnojiva Ilsamin, dobivena enzimatskom hidrolizom čija je baza Gelamin®.

Gnojiva na bazi Gelamina® potiču prijenos šećera, povećavaju fotosintetsku aktivnost, poboljšavaju zametanje plodova i formiranje novih biljnih tkiva. Također povisuju otpornost biljke na nepovoljne utjecaje povećavajući čvrstoću tkiva i povećavaju tvrdoću i skladišnu sposobnost plodova.

U Pro-ecu je dostupna cijela paleta Ilsamin folijarnih gnojiva različitog sadržaja hranjiva - Ilsamin N90, Ilsamin Boro, Ilsamin Kalcij i Ilsamin MMZ, čija kombinirana primjena pruža uravnoteženu opskrbu masline hranjivim tvarima, ovisno o razvojnom ciklusu i potrebama biljke.

Redovito i pravilno gnojene masline dobro se razvijaju, otpornije su na bolesti, daju redovite i dobre prinose ploda i ulja.

Ilsamin N90 je organsko dušično gnojivo, sadrži 9% dušika (N) i 55% aminokiselina poput prolina, lizina, argininatriptofana i L polipeptida niske i srednje molekularne težine neophodne za pravilan rast i razvoj biljaka.

Zbog nedostatka dušika slab prirast mladica

Ilsamin Bor je folijarno gnojivo koje se sastoji od organske tvari dobivene hidrolizom enzima, a sadrži 4% dušika (N), 5% razgradivog bora(B) i 15% ugljika (C) organskog porijekla te L aminokiseline i L-polipeptide.

Ilsamin N 90

Od hranjivih elemenata dušik ima važnu ulogu. Sastavni je dio aminokiselina i klorofila, stimulira vegetativni rast i pomaže asimilaciju drugih hranjivih elemenata. Nedostatak dušika manifestira se svijetlozelenom bojom listova i slabim prirastom mladica. Maslina vrlo dobro reagira na folijarnu dušičnu gnojidbu, a najveće potrebe za dušikom ima za vrijeme rasta i razvoja mladica, u fazi cvatnje pa sve do okoštavanja sjemenki.

Opskrba masline dušikom i borom na kraju mirovanja vegetacije omogućuje biljci dobru pripremu za stvaranje ploda. Redovita folijarna prihrana u toj fazi i odgovarajuća rezidba iz godine u godinu, umanjuju razlike u prinosu te omogućuje konstantnu kvalitetu i kvantitetu.

Daljnja tretiranja dušikom i borom početkom cvatnje omogućuju dobro formiranje cvjetova, pospješuje se oplodnja, zametanje plodova i smanjuje se morfološki sterilitet. Biološka aktivnost bora vezana je uz metabolitičke procese, poput transporta šećera i razvoja novog biljnog tkiva. Manjak bora kod masline očituje se klorozom na vršnom dijelu listova i deformacijom plodova (monkey face).

Folijarno gnojivo Ilsamin Kalcij sadrži: ukupnog dušika (N) 5%, razgradivog kalcija (Ca) 8%, organskog ugljika (C) biološkog porijekla 15% i 30% ukupnog udjela aminokiselina.

Maslina je najosjetljivija na nedostatak kalcija

Maslina je kultura koja je najosjetljivija na nedostatak kalcija. Kalcij kao sastavni dio stanice regulira čvrstoću stanične stjenke i intenzitet metabolizma dušika, povisuje otpornost biljke na nepovoljne uvjete povećavajući čvrstoću tkiva. Primjenjuje se u fazi razvoja ploda.

Folijarno gnojivo Ilsamin MMZ sadrži: ukupnog dušika (N) 4%, razgradivog magnezij (MgO) oksida 4%, razgradivog sumpor trioksida (SO3) 6%, razgradivog mangana (Mn) 1%, razgradivog cinka (Zn) 1%, Organskog ugljika (C) biološkog porijekla 15% i 25% ukupnog udjela aminokiselina.

Od lipnja pa nadalje za kvalitetu plodova izuzetno je važna dobra opskrba magnezijem, sumporom, cinkom i drugim mikroelementima. Magnezij i sumpor imaju značajnu ulogu u smanjenju štetnog djelovanja klora, ujedno sumpor izravno djeluje u metabolizmu masti.

Mikroelementi sadržani u Ilsaminu MMZ povećavaju fotosintetsku aktivnost, daju intenzivnu boju plodovima i lišću, povećavaju veličinu i poboljšavaju okus plodova, te sprječavaju opadanje plodova. Utječu na sadržaj i kvalitetu ulja, lakše odvajanje mesa od koštice što kasnije dovodi do veće efikasnosti u preradi. Preporuča se primjenjivati svakih 15-20 dana od razvoja ploda do sazrijevanja.

Za više informacija o folijarnoj gnojidbi masline obratite se tvrtki Pro-eco na jedan od niže navedenih kontakata.

Foto: Marinović Maja


Povezana biljna vrsta

Maslina

Maslina

Sinonim: - | Engleski naziv: Olive | Latinski naziv: Olea europea L.

Maslina je zimzelena biljka koja može dostići visinu 3 – 13 m. Najveći svjetski proizvođač maslina je Španjolska, a slijedi ju Italija. Jedno stablo masline može dati 15 – 40 kg... Pročitaj više »

Tagovi

Pro-eco Folijarna gnojidba Maslina Prihrana


Partner