Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

  • Zaštita vinograda
  • 27.05.2010.

Zaštitite vinograde!

  • 4.625
  • 218
  • 0

Premda u razdoblju od sredine svibnja do sredine kolovoza vinogradari nastoje zaštititi urode grožđa od najvažnijih biljnih bolesti: plamenjače ili peronospore (Plasmopara), pepelnice (Oidium ili Uncinula) i sive plijesni (Botrytis) te najvažnijih štetnika - ljetne populacije grožđanih moljaca (Lobesia, Eupoecillia), početne mjere usmjerene zaštite vinograda obično počinju već sredinom travnja s buđenjem vegetacije. Usmjerene su protiv crne pjegavosti (Phomopsis) i lozinih grinja šiškarica (Eryiphidae) iz skupine akarinoze (Calipetrimerus) i erinoze (Eryophies).

Lozine grinje šiškarice zadnjeg desetljeća postaju sve veći problem u Međimurskom vinogorju sa značajnim porastom štetnosti, a prvenstveno zbog sve toplijih zima i povlačenja s tržišta nekad vrlo učinkovitih insektoakaricida za tzv. “kasnozimska” tretiranja loze. Uspjeh prvih mjera zaštite protiv lozinih grinja uvelike određuju meteorološki uvjeti (vjetar i prohladno-vlažno razdoblje umanjuje učinkovitost), ali nažalost u praksi se često još uvijek koriste i pripravci koji nemaju nikakvo ili vrlo malu učinkovitost na akarinozu i erinozu: npr. Crveno i Modro Ulje EC ne suzbijaju lozine grinje šiškarice, a također većina akaricida djelotvornih na grinje iz skupine crvenih pauka nema nikakvu ili vrlo malu djelotvornost na lozine grinje: npr. to su pripravci Apollo SC, Nissuron EC, Mitac EC, Vertimec EC, Envidor SC, Kraft EC i sl.). Ove je godine mjesec travanj u prvoj polovici bio natprosječno vlažan i prohladan, a nakon 14. travnja neobično topli i suhi (pritom je tijekom cijelo mjeseca pala očekivana mjesečna količina oborina 65 mm, a temperatura zraka je bila tek nešto veća od višegodišnjeg prosjeka!). Stoga je u danima od 14. do 24. travnja o.g. prema preporukama županijske Prognozne službe za zaštitu bilja trebalo obaviti dva usmjerena tretiranja protiv lozinih grinja šiškarica - prvenstveno na osjetljivim sortama: sauvignon, silvanac zeleni, graševina, moslavac ili šipon, rajnski rizling i slično.

Dana 4. svibnja o.g. ponovno je na netretiranom trsju sorte moslavac ili šipon uzročnikom akarinoze bilo zaraženo čak 94,5 % bazalnih mladica, čija je veličina umjesto prosječnih 20-tak cm zbog jake zaraze bila tek nešto veća od 2-3 cm! Vrlo smo dobre rezultate protiv lozinih grinja protekle 2009. i ove 2010. godine dobili primjenom povišene koncentracije sumpornih fungicida (npr. Thiovit Jet, Chromosul, Sumpor 80 SC, Kosavet, Kossan i slično) u količini 4 kg (lit.)/100 litara vode (4%) uz utrošak 200 litara na ha (ili na 5.000 trsa). Tretiranja su provedena u dva navrata s razmakom 7-8 dana (u stadiju pojave vunastog pupa i pojave prvih listića). Samo jedna usmjerena zaštita protiv grinja iz skupine šiškarica ne daje zadovoljavajuće rezultate, a greške iz prvih tretiranja se naknadno tijekom svibnja teško ispravljaju. Stoga je u nekim nasadima, gdje bilježimo slabi početni porast i mladice manje od 10 cm, još tijekom prve polovice svibnja bilo potrebno primijeniti neki od dovoljno učinkovitih akaricida u dva navrata (npr. Acarstin 600 SC, Ortus SC, Demitan SC). Zadnje 2-3 sezone grinjama iz skupine erinoze je naročito napadnuta sorta rajnski rizling. Protiv grinja šiškarica u drugoj polovici svibnja treba štititi i mlade cijepove posađene tijekom ove sezone!

Početkom svibnja smo zabilježili temperaturne uvjete za dozrijevanje zimskih plodišta pepelnice i plamenjače ili peronospore. U danima 4.-6. svibnja o.g. na lokalitetu Orehovčak (Železna Gora) (mjerni uređaj “CDA-Agra”) je palo 15,2 mm kiše, a prosječne su dnevne temperature pritom iznosile 12,8 do 14,9ºC - te smo u jutarnjim satima (4.00 h) dana 6. svibnja 2010. godine zabilježili uvjete za prvu primarnu zarazu plamenjačom ili peronosporom! Skriveno je razdoblje (ili inkubacija) trajala do 16. svibnja o.g., ali od 15. svibnja o.g. bilježimo značajni pad temperatura zraka, pa njihove noćne ili najniže vrijednosti narednih 5-7 dana iznose svega 6,8 do 9ºC, što nije povoljno za razvoj prvih “uljnih pjega” s fruktifikacijim na donjoj strani napadnutog lišća. Pritom valja spomenuti da je samo u danima od 13. do 17. svibnja o.g. na lokalitetu Orehovčak-Železna Gora palo čak 69,6 mm kiše, ali je pritom temperatura lišća iznosila samo 6 do 11ºC - što je više odgovaralo ranoj pojavi plijesni (Botrytis) nego plamenjači ili peronospori! Prohladno-vlažno razdoblje od 13.-22. svibnja o.g. sigurno neće pogodovati ranijoj cvatnji vinograda, a kašnjenje cvatnje s čestim oborinama može pogodovati snažnijem razvoju bolesti u vinogradima već prije početka cvatnje! Jaču pojavu plamenjače ili peronospore već prije ili tijekom cvatnje vinograda uz dostatne će količine vlage odrediti i dovoljno tople noći s temperaturama 13 ili više ºC. Dana 14. svibnja o.g. smo na sorti moslavac ili šipon u pokusu poljoprivredno-savjetodavne službe na lokalitetu Vučetinec pronašli prve simptome pepelnice (Oidium) na mladicama koje se razvijaju iz zaraženih pupova!

Iskustva iz ranijih sezona opravdavaju provođenje redovitih i preventivnih mjera zaštite od razvoja peronospore ili plamenjače i pepelnice tijekom svibnja, jer se njihov jači naknadni razvoj tijekom cvatnje teško liječi. Naknadni razvoj gljivičnih bolesti vinove loze određuje količina i raspored oborina tijekom prve polovice lipnja, kad prema višegodišnjim prosjecima cvate većina vinskih sorata loze (zbog zahlađenje sredinom svibnja vjerujemo daće cvatnja moguće kasniti, pa je opasnost od bolesti značajno veća). Sve su vinske i stolne sorte vinove loze u našim uvjetima vrlo osjetljive na peronosporu. Do kraja druge dekade svibnja o.g. (20.5.2010.), još je na položajima i sortama gdje su mladice prosječne dužine do 50-tak cm (npr. graševina, sauvignon, silvanac) bila moguća preventivna primjena jednog od površinskih organskih fungicida: npr. Dithane M-45 ili Star 80 WP ili Mankozeb WP u količini 1,5 kg/ha, Folpan 80 WDG u količini 1,0 kg/ha ili Folpet 50 WP u količini 1,5 kg/ha, Delan 700 WG u količini 0,5 kg/ha, Polyram DF u količini 1,5-2,0 kg/ha, Antracol 70 WP u količini 1,5 kg/ha ili Daconil 720 SC u količini 1,2 lit./ha. Ali, takvi pripravci u prosjeku ne daju zaštitu dugotrajniju od 8 do 10 dana. U takvim je nasadima poželjno koristiti i sumporne fungicide: npr. Chromosul ili Kalinosul ili Kossan ili Thiovit Jet ili Kosavet WG u količini 2,0 kg/ha.

Sumporni fungicidi umanjuju klijavost piknospora uzročnika crne pjegavosti, smanjuju aktivnost grinja uzročnika akarinoze i preventivno sprječavaju primarne zaraze pepelnicom! U nasadima gdje je ranijih godina pepelnica bila dominantan problem moguće je koristiti “novi” Karathane Gold EC u količini 0,35 lit./ha. Fungicid Karathane Gold za razliku od starijeg pripravka Karathane EC nažalost više ne utječe na smanjenje populacije grinja u vinogradima! Protiv pepelnice je sredinom svibnja moguće bilo koristiti i fungicid Stroby DF u količini 0,12 kg/ha. U starijim nasadima gdje je protekle godine zabilježena pojava apopleksije ili naglog sušenja trsja tijekom ljetnih vrućina u mjesecu srpnju, a mladice su sredinom svibnja bile dužine 50-ak ili više cm (npr. chardonnay, moslavac, rajnski rizling), preporučili smo započeti preventivnom primjenom sustavnih fungicida na osnovi aluminij-fosetila: npr. Mikal Flash WG ili Mikal Premium WG Winner ili Rival WP i sl. u količinama 2-2,5 kg/ha. Dodati im jedan od ranije spomenutih fungicida protiv pepelnice. Također je protiv sve tri navedene bolesti, dakle crne pjegavosti, pepelnice i peronospore, moguće bilo već sredinom svibnja započeti koristiti Universalis SC u količini 1,5 lit./ha ili Cabrio Top DF u količini 1,2 kg/ha (ovi se pripravci vrlo dobro podnose s folijarnim hranjivima i imaju tzv. zeleni učinak, pa se poželjni u vinogradima napadnutim grinjama!). Budući je od 13. svibnja do 22. svibnja o.g. pala značajno veća količina oborina od prosjeka, obavezno krajem svibnja i početkom lipnja preporučujemo pregledavati zdravstveno stanje lišća na moguću prvu pojavu znakova peronospore. U zaštiti vinograda pred početak cvatnje (krajem svibnja ili početkom lipnja i ponovno sredinom lipnja), osim već spomenutih pripravaka na osnovi Al-fosetila, preporučujemo primjenu sustavnih pripravaka protiv te bolesti, npr. Antracol Combi WP ili Acrobat MZ ili Curzate-F SC ili Forum Star DF ili Fantic-M WG ili Melody Duo WP ili Pergado-F ili Profiler WG, Ridomil Gold Combi WG i sl. Pri suzbijanju pepelnice u istim rokovima pred cvatnju preporučujemo primjenu novijih vrlo djelotvornih skupina fungicida iz skupine kinolina (Crystal KS ili Talendo EC ili Vivando SC) ili umjesto njih također vrlo učinkovitih na pepelnicu kombiniranih organskih pripravaka, npr. Nativo WG ili Falcon 460 EC ili Postalon SC.
Let prezimljujuće populacije pepeljastog grožđanog moljca započeo je 26. travnja o.g., što je desetak dana kasnije nego posljednje tri sezone, dok pojavu žutog grožđanog moljca do sredine mjeseca svibnja nismo niti zabilježili! Također, brojnost njihovih leptira je do kraja druge dekade mjeseca svibnja bila čak deset puta manja nego zadnjih 13 godina, pa njihovo suzbijanje krajem svibnja ili tijekom prve polovice lipnja nikako nije potrebno! Također, naša istraživanja i vlastita iskustva u Međimurskom vinogorju od 2004. godine dokazuju da je štetnost prve generacije pepeljastog grožđanog moljca najmanja u odnosu na ljetne populacije. Premda se tolerantnim pragom za prvu generaciju gusjenica grožđanih moljaca po starim podacima smatra 15-30 na 100 cvjetova, naša iskustva i istraživanja u zemljama okruženja potvrđuju da je ovaj prag prestrogo postavljen. Naime, vinova loza izgubljenu štetu od gusjenica prve generacije moljaca lagano nadoknađuje boljim razvojem preostalih bobica i manjim osipanjem. Tako se u uvjetima dobre oplodnje može tolerirati 1 gusjenica na 1 grozd, naročito na vinskim sortama zbijenih grozdova (npr. rajnski rizling, graševina, pinot sivi, traminac, sauvignon, i dr.), pa novije smjernice za integriranu zaštitu vinove loze ne dopuštaju usmjereno kemijsko suzbijanje prve generacije grožđanih moljaca! Već sredinom svibnja preporučujemo započeti folijarnu prihranu vinograda vodotopljivim hranjivima na osnovi bora (npr. Foliarel 22 i sl.), a u nasadima gdje je zabilježen jači napad grinje akarinoze, naročito sauvignon i graševina, moguće je dodati i sredstva s naglašenim sadržajem aminokiselina, npr. Poly-Amin (0,15%) ili Drin (0,05%) ili Amalgerol Premium (0,15%) i sl. Pojavu znakova žutice ili kloroze zbog nedostatka željeza očekujemo tek sa zatopljenjem krajem svibnja kada će biti i najjajči porast mladica, pa je moguće koristiti i folijarna gnojiva s naglašenim sadržajem ovog hranjiva (ili posebnom aplikacijom u večernjim satima uz više vode koristiti zelenu galicu 0,2 % i UREA-u 0,4%). U pravilu ne miješati folijarna gnojiva s anorganskim sumpornim pripravcima, niti fungicidima koji sadrže mankozeb ili teške metale, npr. aluminij-fosetil. Aplikaciju obavljati u danima ili satima bez jačeg vjetra, odnosno na temperaturama zraka nižim od 26°C.

VAŽNO: Mlade je vinograde iz sadnje 2010. i 2009. potrebno posebno kvalitetno štititi od plamenjače ili peronospore tijekom cijele sezone. Plamenjačom oštećeni mladi nasadi jače su podložniji smrzavanju tijekom zime i mogućem naknadnom napadu bakterijskim rakom ili tumorom loze (Agrobacterium)! Najbolji su rezultati u kontroli plamenjače u razdoblju 2004.-2009. u Međimurskom vinogorju, uz najveće razmake tretiranja (13-16 dana) dobiveni primjenom Al-fosetila u kombinaciji sa: folpetom (Mikal Flash WG, Winner WP), folpetom & iprovalikarbom (Mikal Premium-F WG), fluopikolidom (Profiler WG) i fenamidonom (Verita WG). Stoga prednost u mladim vinogradima dajemo primjeni protiv peronospore upravo ovih pripravaka!

Autor: mr.Milorad Šubić


Izvori

Međimurje - županijske novine


Tagovi

Vinogradarstvo Zaštita vinograda Urod Grožđe Fungicidi