• Zaštita vinove loze
  • 02.04.2012.

Zaštita vinove loze u početku njenog razvoja

  • 3.904
  • 159
  • 0

Vinova loza nalazi se u fazi pojave listića do faze razvijenih listova.

Sada je pravo je vrijeme za tretiranje vinograda protiv crne pjegavosti i moguće pojave akarinoze i erinoze.

Crna pjegavost (Phomopsis viticola)

Glavni simptomi koje možemo vidjeti prije kretanja vegetacije su lucnjevi sive boje sa puno crnih točkica koje vire iz kore, a u proljeće mnogi pupovi takvih lucnjeva ne tjeraju ili tjeraju samo djelomično. Jači napad na čokotu dovodi u pitanje pravilnu rezidbu jer za lucnjeve i reznike nema dovoljno zdravog "drva" ili ga uopće nema. Osim toga ne istjeraju pupovi pri dnu lucnja ili reznika pa ni za slijedeću godinu nema "drva" za pravilnu rezidbu.

Crna pjegavost napada sve organe vinove loze u proljeće. Na listu se javljaju žute pjege sa crnom točkom u sredini a cijeli list može biti deformiran i raspucan, na mladicama se jave crne pjege koje se porastom mladice izdužuju i spajaju, a na peteljkama i bobama se javlja tamnoljubičasta boja pa ovi organi gube funkciju.

Sa zaštitom treba započeti već u proljeće, prije kretanje vegetacije plavim prskanjem koristeći pripravak CUPRABLAU Z u 2 do 3 puta većim koncentracijama nego u periodu vegetacije , a sljedeće prskanje treba provesti u vrijeme otvorenog pupa do faze razvijenih listova s fungicidom RIVAL koji sadrži dvije aktivne tvari (Al-fosetil i folpet) te odlično zaustavljaju razvoj ove bolesti, u ovoj fazi također možemo koristiti i pripravak DELAN 700 WDG.

Vrlo je teško iskorijeniti crnu pjegavost u jednoj vegetaciji i potreban je duži vremenski period kako bi smanjili potencijal crne pjegavosti. Napominjemo da je kao agrotehnička mjera preporučljivo smanjiti količine dušičnih gnojiva.

Grinje šiškarice (Eryophies vitis)

Simptomi napada ovog štetnika su nabrekline (šiške), rđaste boje na licu lista.

Na naličju lista su uleknuća prekrivena vunastom prevlakom.

Pri jakom napadu mogu otpasti napadnuti listovi.

Za suzbijanje grinja šiškarica preporuča se i prskanje čokota sumpornim sredstvima CHROMOSUL 80 u fazi otvaranja pupova.

U borbi protiv erinoze i akarinoze, najbolje djeluju akaricidi tj. sredstva namijenjena upravo suzbijanju grinja šiškarica i crvenog pauka kao što je DEMITAN na osnovi fenazakvina koji se primjenjuje u koncentraciji od 0,05% u fazi pojave listova.

Sljedeće tretiranje treba provesti od faze pojave grozdića do faze odvojenih grozdića.

Pepelnice i peronospore

Prilikom napada peronospore već prije cvatnje jave se uljane, žute pjege na lišću dok se na naličju javi bijela prevlaka.

Bolest napada sve organe vinove loze - list, cvjetove, bobice, izboje.

Pepelnica također napada sve organe vinove loze.

List se suši i uvija a prekriven je pepeljastom prevlakom koja ujedno prekrije sve napadnute organe i uzrokuje njihovo sušenje ili slab razvoj.

Kod jakog napada bobice pucaju u fazi šaranja....


Peronospora i pepelnica se uglavnom suzbijaju istovremeno.

Chromosovi stručnjaci Vam preporučaju sljedeća sredstva:
STAR 80 WP (0,25 %) ili DELAN (0,05 %) uz dodatak CHROMOSULA 80 (0,4 %) ili POLYRAM DF( 0,25%) ili STROBY WG u konc. (0,03 %).

Chromos Agro u suradnji s BASF-om unutar svoje palete nudi i pripravak CABRIO TOP kao gotovu kombinaciju fungicidnih pripravaka za suzbijanje pepelnice i plamenjače.

CABRIO TOP je kombinirani fungicid iz grupe strobilurina protektivno-kurativnog načina djelovanja. Ulaskom u biljku blokira stvaranje energije i klijanje spora, a zbog kombinacije dviju različitih djelatih stvari sprječava razvoj rezistentnost.

Primjenjuje se u količini od 0,15-0,2 % i može se primjeniti 3 puta godišnje na istoj površini.

Za više informacija obratite se s povjerenjem:

Chromos Agro d.d.

Ulica grada Vukovara 271, Zagreb
tel: 01/6040-580
besplatni telefon za savjete stručnjaka: 0800 467 467
fax: 01/6040-399
e-mail: [email protected]
web: www.chromos-agro.hr


Tagovi

Zaštita vinove loze Rezidba Prskanje


Partner