• Obavijest vinogradarima
  • 01.07.2015. 13:00
  • Primorsko-goranska

Zaštita loze od pepelnice i plamenjače

Obavijest Savjetodavne službe za vinogradare.

  • 80
  • 7
  • 0

Od protekle preporučene zaštite vinove loze proteklo je jedanaest dana. Preporučujemo ponoviti preventivnu zaštitu protiv pepelnice (Erysiphe necator) i plamenjače (Plasmopara viticola).

Protiv pepelnice mogu se primijeniti pripravci na osnovi spiroksamina, tebukonazola i triadimenola, trgovačkog naziva Falcon EC 460, krezoksim metila i boskalida, trgovačkog naziva Collis SC, tebukonazola i trifloskistobina, trgovačkog naziva Nativo WG, metrafenona, trgovačog naziva Vivando ili prokinazida, trgovačkog naziva Talendo.

Protiv plamenjače preporučamo primjenu kombiniranih sistemičnih pripravke na osnovi dimetomorfa i mankozeba, trgovačkog naziva Acrobat MZ WG ili dimetomorfa i folpeta, trgovačkog naziva Forum star.

Detaljnije podatke o svakom navedenom sredstvu možete pogledati u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom ovdje.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjujte u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedena na etiketi i uputstvu za uporabu. Vodite evidenciju o prskanju i čuvajte je minimalno tri godine. Evidencija se može voditi u elektroničkom ili pisanom obliku, a treba sadržavati najmanje slijedeće podatke: trgovački naziv sredstva, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu zbrinite na propisani način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: karmen.karlic@savjetodavna.hr


Tagovi

Savjetodavna služba Preporuke Savjeti Vinova loza Pepelnica Plamenjača FIS Evidencija Karmen Karlić


Autorica

Sandra Špoljar

Autorica i upravna pravnica Sandra Špoljar dolazi iz Koprivnice, gdje je na razne načine, tradicijom i obiteljski, vezana uz poljoprivredu. Godinama je radila kao novinarka u informativnom programu HTV-a te za Plodove zemlje i Agroglas.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi