• Obavijest vinogradarima
  • 30.04.2015. 18:00
  • Primorsko-goranska

Razvoj bolesti crne pjegavosti rozgve

Obavijest Savjetodavne službe za vinogradare.

  • 32
  • 3
  • 0

Na praćenim lokalitetima primorskog i otočnog dijela Primorsko-goranske županije, vinova loza se nalazi u različitim fenofazama razvoja od vunastog pupa, pojave listića do mladice dužine deset centimetara. Promjenjivo i nestabilno vrijeme s povremenim oborinama i najavljeni nastavak promjenjivog vremena u slijedećim danima, pogodovati će razvoju crne pjegavosti rozgve (Phomopsis viticola).

Zbog izuzetno osjetljive fenofaze razvoja, preporučamo preventivno tretiranje protiv crne pjegavosti primjenom jednog od organskih nesistemičnih fungicida na osnovi djelatne tvari propineba (trgovačkog naziva Antracol WP 70), mankozeba (trgovačkog naziva Dithane M-45, Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Cadillac 80 WP, Mankozeb), metirama (trgovačkog naziva Polyram DF), ditianona (trgovačkog naziva Delan 700 WDG) u kombinaciji s jednim od pripravaka na osnovi sumpora (trgovačkog naziva Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Chromosul 80, Kossan WG ili Cosavet DF ).

Samo u vinogradima gdje je protekle sezone utvrđena prisutnost grinja, primjenite akaricid na osnovi fenazakvina (trgovačkog naziva Demitan). Vinogradari upisani u Upisnik integriranih proizvođača primjenjuju sredstva za zaštitu bilja sukladno Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa-vinogradarstvo. Akaricidi se smiju primijeniti jednom godišnje početkom vegetacije. Fungicide iz skupine ditiokarbamata (mankozeba, propineba, metirama) ne primjenjivajte više od četiri puta godišnje.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja u Hrvatskoj vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS-u) dostupnom na web adresi. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjujte u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedena na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici pripravaka su dužni voditi i čuvati evidenciju o njihovoj primjeni najmanje tri godine. Evidencija korištenja može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a treba sadržavati najmanje slijedeće podatke: trgovački naziv sredstva, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu zbrinite na propisani način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr


Tagovi

Evidencija Sumpor Savjeti Fiš Primorsko-goranska županija Savjetodavna služba Preporuke Akaricid Phomopsis viticola Karmen Karlić Mankozeb Ditianon Metiram Propineb Ditiokarbamat Crna pjegavost rozgve Nesistemični fungicidi Fenazakvin


Autorica

Sandra Špoljar

Autorica i upravna pravnica Sandra Špoljar dolazi iz Koprivnice, gdje je na razne načine, tradicijom i obiteljski, vezana uz poljoprivredu. Godinama je radila kao novinarka u informativnom programu HTV-a te za Plodove zemlje i Agroglas.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Uskoro ćemo ovako hodati gradovima...