• Štetnici u vinogradu
  • 05.04.2014. 16:11

Pojačani napadi lozine pipe i gusjenice grba korak

Topla zima imala je utjecaj i na razvijanje štetnika u vinogradu. Ovih dana zabilježeni su pojačani napadi lozine pipe i gusjenice grba korak

Foto: Stock.xchng
  • 2.691
  • 109
  • 0

Izrazito topla zima nažalost uzrokovala je pojačani napad štetnika u vinovoj lozi, koji se periodično javljaju.

Chromos Agrovi agronomi na terenu javljaju da su uočeni pojačani napadi gusjenice grba korak, lozine pipe i gusjenice sovice koje mogu uzrokovati ogromnu štetu u vinovoj lozi.

Lozina pipa

Vinove pipe (Otiorrhynchus), hrane se lišćem različitih biljaka, a ličinke im žive na korijenu vinove loze. Zbog svoje prirodne otpornosti vrlo se teško suzbijaju. Ima više vrsta koje su poznate kao štetnici vinove loze
U Slavoniji i istočnim krajevima susrećemo sljedeće vrste:

  • lucernina pipa
  • lozna pipa

Lucernina pipa je jedna od najpoznatijih vrsta pipa u istočnim krajevima. Ona se pojavljuje u rano proljeće, u doba pupanja voćnjaka i vinove loze. Može napraviti velike štete izgrizanjem pupova. Kada loza potjera listove, ženka odlaže jaja u lucerištima pri glavi korijenja.

Lozina pipa

Lozna pipa - ova vrsta prisutna je u istočnoj Slavoniji, crno-smeđe je boje, duljine do 10 mm. Javi se rano u proljeće kad izgrize nabubrene pupove vinove loze. Pri masovnoj pojavi štete su velike. Manje je otporna na insekticide od ostalih vrsta. Ličinke žive u zemlji i na korijenju vinove loze.

U Istri, Hrvatskom primorju, Dalmaciji i Hercegovini:

  • crna pipa
  • šarena pipa

Crna pipa ima crno tijelo pokriveno s ljuskama smeđe boje. Duljina tijela iznosi 9-11 mm.
Najveće štete nastaju u proljeće kada mogu biti uništeni gotovo svi pupovi. Ovaj se štetnik može naći i tokom vegetacije, ali su štete koje nastaju izgrizanjem lišća manjeg značaja.

Šarena vinova pipa poznata je kao Skorovača. To je najpoznatija vrsta pipa. Nalazi se na čitavim području Jadrana, od Istre do Boke kotorske. Za razliku od već navedenih vrsta, skorovača je redoviti gost u vinogradima Primorske Hrvatske. Osim pupova oštećuje i lišće. prugasta vinova pipa (Otiorrhynchus alutaceus a. vittatus) oštećuje i pupove bresaka.

Grba korak

Posebno u Istri nailazimo na:

  • prugasta pipa

Prugasta pipa ima crno tijelo, a pokriveni su duguljastim ljuskama bakrenaste boje koje na pokrilju čine 4 para uzdužnih širokih pruga. Kao i druge Otiorrhynchus vrste, ima sraslo pokrilje te ne leti. Dužina tijela iznosi 12,5-15 mm.

Grba korak

Prugasta vinova pipa je najopasniji štetnik vinove loze u nekim vinogradima na crvenicama u Istri i Dalmaciji. Kornjaši izjedaju tek probuđene pupove loze i to najviše po noći, uslijed čega se smanjuje prinos grožđa, a kod uzastopnih jakih napada kroz dvije ili više godina loza se suši. Osim na vinovoj lozi ovaj štetnik se može naći i na lišću bresaka, maslina i crnike.

Spomenuli smo da zbog prirodne otpornosti kao i zbog činjenice da oštećuju lozu uglavnom noću, a po danu se skrivaju pod grudom zemlje, vinovu pipu (lucernina) možemo uništavati skupljanjem ili kopanjem lovnih jaraka između lucerišta i vinograda.

Grba korak (Boarmia rhomboidaria) je periodični štetnik vinove loze. Gusjenica je sivosmeđe boje kojom oponaša boju rozgve vinove loze pa ju teško uočavamo, naraste 5 – 6 cm. Izgriza pupove vinove loze, čime nanosi velike štete.

"Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu."

Foto: Stock.xchng


Tagovi

Vinova loza Gusjenica Lozina pipa Štetnik Prugasta pipa Skorovača


Partner

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Ae.