• Zaštita vinove loze
  • 17.04.2012.

Crna pjegavost - vrlo opasna bolest vinove loze

Preporuke za zaštitu vinove loze

  • 2.717
  • 119
  • 0

U tijeku je fenofaza bubrenja pupoljaka u i upravo je idealno vrijeme za upozoriti vinogradare na ovu opasnu bolest vinove loze.

Naime bolest se sada lako uočava u nasadu i stoga treba odmah poduzeti odgovarajuće preventivne mjere zaštite. Za ovu bolest kažu da je bolest današnjeg načina uzgoja ( bolest visokog standarda ), što znači da je prisutna u dobro njegovanim i uhranjenim vinogradima.

Posebno je opasna na sortama graševina, malvazija, vranac, kuč-trbljan, debit, plavac mali, cetinka, žilavka, rizvanac, frankovka, traminac, moslavac, rajnski rizling, kardinal, viktoria i dr.

Kako prepoznati crnu pjegavost

Crna pjegavost napada sve organe loze, a najlakše se uočava na odrvenjeloj rozgvi i mladicama. Prvi simptomi uočavaju se već u svibnju i to na međukoljencima pri bazi mladice. Prvo se pojavljuju pjegice koje se rastom mladara izdužuju i spajaju. Kasnije te pjege raspucavaju, a kora postaje krastava. Na jako napadnutim čokotima dolazi do kržljanja čokota i odumiranja dijela rozgve usljed čega pupovi u proljeće ne kreću ili ako krenu, takve mladice kržljaju i zaostaju u poratu.

Način širenja bolesti

Kad je bolest prisutna u vinogradu lako se širi kišom i kukcima. Rano u proljeće u fazi pupanja sa zaražene rozgve zaraza se širi sporama (piknidama), a napad traje sve do lipnja. Spore kliju već kod 10 C što nije slučaj s drugim gljivicama koje napadaju vinovu lozu pa zaštitu treba početi od faze bubrenja pupoljaka.

Kako i kada suzbiti crnu pjegavost?

Osnova dobre zaštite je preventiva. Za kemijsko suzbijanje najbolji su fungicidi koji se uklapaju u redovni program zaštite za plamenjaču i pepelnicu, a takvih je na našem tržištu veoma malo.

Syngenta Vam nudi jedan od najboljih programa koji je postao standard u poznatim vinogradarskim zemljama kao što su Francuska, Španjolska i Italija. Zaštitu treba početi u fazi bubrenja pupoljaka fungicidom NORDOX, a nakon toga potrebna su još dva prskanja fungicidom DACONIL ili UNIVERSALIS.

Universalis je najbolji odabir !!!

Na osjetljivim sortama posebno preporučujemo novi fungicid Universalis koji je kombinacija dvije poznate aktivne tvari (azoksistrobin i folpet). To je univerzalni fungicid koji osim crne pjegavosti odlično suzbija plamenjaču, pepelnicu, crvenu palež, crnu trulež boba i djelomično sivu plijesan ( praktično pokriva sve važnije bolesti na lozi ). Vrlo je jednostavan za primjenu jer je tekuća formulacija. Na početku vegetacije se koristi u dozi 200 ml a kasnije 250 ml za 100 lit vode.

Za sve dodatne informacije se obratite s povjerenjem:

Syngenta Agro d.o.o.

10000 Zagreb
Samoborska 147
tel: +385(0) 1 388 76 70
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
web: www3.syngenta.hr

Autor: Mr.sc. Danko Tolić


Tagovi

Zaštita vinove loze Fungicidi


Partner