Vojnik i zlatar hobi pretvorili u ozbiljan uzgoj crnih slavonskih svinja

Svinje koje drže Tomislav Fiket i Leopold Berišić napreduju više jer im svu hranu melju, a kako bi kontrolirali kvalitetu hranidbe sve siju sami.

Prethodni video

Sljedeći video


Partner