Uspešna mlekarska proizvodnja u Osečenici

Milisav Vujić iz sela Osečenica, kod Mionice, tvrdi da bavljenje stočarstvom danas u Srbiji nije lako, naročito u teškim ratarskim godinama poput 2017. On dodaje da je posao naporan jer održavanje farme i priprema stočne hrane zahteva mnogo konstantnog rada. Dodatni problem je i niska cena mleka.

Prethodni video

Sljedeći video


Partner