Siguran izbor! Fungicid u zaštiti Vašeg voćnjaka - široki temperaturni opseg delovanja!

Chorus 50 WG je pouzdana zaštita vašeg voćnjaka u prolećnim danima - fungicid za suzbijanje uzročnika čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i sušenja cvetova i grančice i mrke truleži plodova višnje.Vro efikasan i na nižim temperaturama.

Prethodni video

Sljedeći video


Partner

Syngenta Agro d.o.o

Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd, Srbija
tel: +381(0) 11 3129982, e-mail: agro.email-srbija@syngenta.com