SCARYBIRD - montiranje i postavljanje "ptice"

SCARYBIRD uređaj je prisutan u Srbiji (8 zemalja u regionu) već dve godine. Mnogo je zadovoljnih kupaca koji su smanjili štetu od ptica i time povećali prinos. Ističu se ratari i povrtari, a odmah za njima voćari (trešnje, borovnica, jagode, aronija…) i vinogradari, kao i mnogi koji čuvaju cevi iz sistema navodnjavanja "kap-po-kap". Tu su još silosi, magacini, fudbalski klubovi, stanari na poslednjim spratovima, a uskoro i aerodormi. SEZONA JE POČELA - ŠTA ČEKATE, ZAŠTITITE SE NA VREME!?

Prethodni video

Sljedeći video


Partner

EcKER doo

Kosovska 26/I/5, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +38163500507, e-mail: [email protected] web: http://www.ecker-france.com/