Prodaja borova iz nasada Slavka Leke

U Čajkovcima kod Vrpolja, Slavko Leko iz Čepina ima 10 tisuća sadnica borova koje se prostiru na dva hektara nasada. Kako je otkrio za Osječku televiziju, planira ih sječi u idućih pet godina.

Prethodni video

Sljedeći video


Partner

Osječka televizija

Sv.L.B.Mandića bb, Osijek, Hrvatska
tel: (031) 400 - 000, e-mail: [email protected] web: http://www.osjecka.com