Prinos Plus za Profit Plus Biathlon 4D i Priaxor EC

Prinos Plus za Profit Plus - Biathlon 4D suzbija korove koje drugi ne mogu, a Priaxor EC predstavlja novu klasu fungicida s jedinstvenim kretanjem aktivne tvari koja čuva nove poraste od bolesti do 6 tjedana, od busanja do cvatnje. Inovativnom i kvalitetnom zaštitom na koju otpada samo 10% cjelokupnog ulaganja štitite 100% ulaganja. Ne možete utjecati na vrijeme, niti na otkupnu cijenu poljoprivrednih roba, ali možete utjecati na prinos ako štitite svoj rad inovativnim poljoprivrednim rješenjima iz BASF-a.

Prethodni video

Sljedeći video


Partner

BASF Croatia d.o.o.

Ivana Lučića 2/a, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: + 385 (0)1 60 00 027, e-mail: matea.basic@basf.com web: http://www.agro.basf.hr