Na 20. ocjenjivanje kvalitete kulena samo registrirani proizvođači

Kakvoća kulena vrednuje se prema rezultatima fizikalno-kemijske analize uzorka te organoleptičkog ocjenjivanja koje je proveo peteročlani sud na čelu s profesorom Goranom Kušecom.

Prethodni video

Sljedeći video


Partner

Osječka televizija

Sv.L.B.Mandića bb, Osijek, Hrvatska
tel: (031) 400 - 000, e-mail: [email protected] web: http://www.osjecka.com