Berba kukuruza na pokušalištu FAZOS-a

U Hrvatskoj je ove godine zasijano 286 tisuća hektara kukuruza, pa bi u konačnici moglo biti oko 2,5 milijuna tona uroda na kraju sezone. Za bolje prinose u poljima poljoprivrednici se sustavno moraju prilagođavati nestabilnim vremenskim uvjetima, a situaciju u svoju korist nastoje okrenuti upotrebom najsuvremenijih hibrida, to je dokazala i prva od 4 javne berbe komparativnog pokusa hibrida kukuruza.

Prethodni video

Sljedeći video


Partner

Osječka televizija

Sv.L.B.Mandića bb, Osijek, Hrvatska
tel: (031) 400 - 000, e-mail: [email protected] web: http://www.osjecka.com