Pšenica - Ukraine FOB

Pregled burzovnog izvješća za proizvod "Pšenica" s burze "Ukraine FOB".

Pšenica @ KLUB

Završili i mi sa žetvom pšenice :D

+6