Kukuruz - SAFEX (Johannesburg)

Pregled burzovnog izvješća za proizvod "Kukuruz" s burze "SAFEX (Johannesburg)".

Kukuruz @ KLUB

Završili smo sa skidanjem naših pok...

Evo počela berba kukuruza i kod nas...

+5

Priprema se za kukuruz :D

+4

Danas je lijep dan za sijanje kukur...

+4

Kukuruz 16.05.2019 hladno mu

+3