SAFEX (Johannesburg) burza

Pregled burzovnog izvješća s burze "SAFEX (Johannesburg)".