ODA (France) burza

Pregled burzovnog izvješća s burze "ODA (France)".