Pšenica - NCDEX (Kolkata)

Pregled burzovnog izvješća za proizvod "Pšenica" s burze "NCDEX (Kolkata)".

Pšenica @ KLUB

Završili i mi sa žetvom pšenice :D

+6