Kukuruz - NCDEX (Kolkata)

Pregled burzovnog izvješća za proizvod "Kukuruz" s burze "NCDEX (Kolkata)".

Kukuruz @ KLUB

Siliranje zrna kukuruza u Čehovcu (...

+4

Svaki dečko se s nečim hvali...moj...

+4

Sijanje kukuruza sa GPS #agroselfie