Kukuruz - NCDEX (Kolkata)

Pregled burzovnog izvješća za proizvod "Kukuruz" s burze "NCDEX (Kolkata)".

Kukuruz @ KLUB

Završili sa sjetvom kukuruza :D

+6