Soja - MATBA (Buenos Aires)

Pregled burzovnog izvješća za proizvod "Soja" s burze "MATBA (Buenos Aires)".

Soja @ KLUB

Soja i kukuruz odlično napreduju :)

+3

Raste soja :)

Danas nije vruće, pa se radila adap...

+4

Dok se ceka ostatak soje da sazori,...

+9

Plodored se preporučuje kako bi se...