Soja - MATBA (Buenos Aires)

Pregled burzovnog izvješća za proizvod "Soja" s burze "MATBA (Buenos Aires)".

Soja @ KLUB

Plodored se preporučuje kako bi se...

Ove godine zasijana 22 hektara, sor...

+7