Soja - MATBA (Buenos Aires)

Pregled burzovnog izvješća za proizvod "Soja" s burze "MATBA (Buenos Aires)".

Soja @ KLUB

Ove godine zasijana 22 hektara, sor...

+7

Soja i kukuruz odlično napreduju :)

+3

Danas nije vruće, pa se radila adap...

+4