Kukuruz - EuroNext (Paris)

Pregled burzovnog izvješća za proizvod "Kukuruz" s burze "EuroNext (Paris)".

Kukuruz @ KLUB

Završili sa sjetvom kukuruza :D

+6

Sijanje kukuruza sa GPS #agroselfie

Siliranje zrna kukuruza u Čehovcu (...

+4

Išli Mujo i Haso da kradu kukuruze...

+3

Danas nije vruće, pa se radila adap...

+4