Kukuruz - EuroNext (Paris)

Pregled burzovnog izvješća za proizvod "Kukuruz" s burze "EuroNext (Paris)".

Kukuruz @ KLUB

Pocetak oranja za kukuruz 2019 :)

+3

Sijanje kukuruza sa GPS #agroselfie

Priprema se za kukuruz :D

+4

Kukuruz 4,72 m proizvođača iz Sopja...

Ako se pitate gdje smo i što radimo...

+9