Kukuruz - DCE (Dalian)

Pregled burzovnog izvješća za proizvod "Kukuruz" s burze "DCE (Dalian)".

Kukuruz @ KLUB

Pocetak oranja za kukuruz 2019 :)

+3

Priprema se za kukuruz :D

+4