Kukuruz - DCE (Dalian)

Pregled burzovnog izvješća za proizvod "Kukuruz" s burze "DCE (Dalian)".

Kukuruz @ KLUB

Kukuruz 16.05.2019 hladno mu

+3

Dok se ceka ostatak soje da sazori,...

+9