Kukuruz - DCE (Dalian)

Pregled burzovnog izvješća za proizvod "Kukuruz" s burze "DCE (Dalian)".

Kukuruz @ KLUB

Kukuruz 16.05.2019 hladno mu

+3

Danas nije vruće, pa se radila adap...

+4

Dok se ceka ostatak soje da sazori,...

+9

Završili sa sjetvom kukuruza :D

+6

Hlepčići, ukusno i jednostavno Ovaj...