Kukuruz - CME (Chicago)

Pregled burzovnog izvješća za proizvod "Kukuruz" s burze "CME (Chicago)".

Kukuruz @ KLUB

Završili sa sjetvom kukuruza :D

+6