Kukuruz - CME (Chicago)

Pregled burzovnog izvješća za proizvod "Kukuruz" s burze "CME (Chicago)".

Kukuruz @ KLUB

U ovakvom mabaru su nekada vranjski poljoprivredni proizvođači skladištili ubrani kukuruz.

Beskonačnost. Moćna riječ koja najbolje opisuje naše hibride jer su upravo takve njihove mogućnosti. Zajedno s vama pratimo potrebe i zahtjeve proizvođača kukuruza. O njihovoj beskonačnosti saznajte više na: bit.ly/KWSbeskonačnost #sijemobuducnost

Završetak setve kukuruza i kontrola efikasnosti fungicidnog i herbicidnog tretmana na usevu pšenice.

+7

Moj patent :) na dvoredni OLT sijac kukuruza ,malo olaksanje .

+8

Rod kukuruza je ove godine podbacio zbog visokih temperatura i bolesti. Kako je "prošao" ratar iz Čeneja Svetozar Murgaški i šta misli o izvozu i povećanju premije za mleko, uskoro detaljnije na Agroklubu! Pripremite se...

+3

Kratak osvrt u brojkama na pokusnu proizvodnu godinu kukuruza...uskoro donosimo i rezultate sa svih pokusnih lokacija iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine...#sijemobuducnost

Vršidba kukuruza...Prinos prosjek oko 10 t, kreće se do 15 t

+4

Znam da sam izvan konkurencije ali ne mogu odoliti :D #agroselfie s mojom najmlađom mačkom, velikom ljubiteljicom kuhanog kukuruza :D

Malo da prezentiram i drugi grunt; do prije dva dana je bio jezero! Dosijavala sam kukuruz i grah uz kukuruz gdje je niknuo, na nižim djelovima voda ih je doslovno pojela. Krumpir je bio na uzvišenom pa je srećom ostao. #mojepovrce

+10

Pronađite uljeza... (kukuruz ili ambrozija)... :-(

Ovaj krunjac nije bas za danasnje prinose kukuruza, ali je bar dobar za slikanje. :)